Tevhide Davet

9 Muharrem 1446, 15:01

Haberler:

İletişim adresimiz: info@darultawhid.com

Ana Menü

ŞİRK KAVRAMI HAKKINDA ALİMLERİN SÖZLERİ

Başlatan Subul’us Selâm, 18.09.2022, 01:39

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Subul’us Selâm


Şirk Kavramı Hakkında Alimlerin Sözleri

İbnu Kuteybe Rahimehullâh şöyle dedi:

"Allâh'a şirk koşmak O'na ortak koşmaktır."1

İbnu Teymiyye Rahimehullâh şöyle dedi:

"Şirk'in aslı, sadece Allâh'ın hakkı olan şeylerin bazısında Allâhu Teâlâ ile mahlûkatını denk tutmaktır."2

"Her kim Allâh Subhânehu ve Teâlâ'ya mahsus olan şeylerden herhangi birinde Allâh ile başkasını denk tutarsa müşriktir."3

İbn'ul Mibrad Rahimehullâh şöyle dedi:

"Müşrik: Kendisinden Şirk hâsıl olan kişidir. Şirk de ibadette başkasını Allâh'a ortak koşmaktır."4

Suleymân bin Abdillâh Rahimehullâh şöyle dedi:

"Şirk: İlâhiyyet'e mahsus olan şeylerde mahlûku Yüce ve Mukaddes Hâlik'e benzetmektir."5

İmam Şevkâni Rahimehullâh şöyle dedi:

"Şirk, Allâh Subhânehu ve Teâlâ'ya mahsus olan bir şeyi Allâh'tan başkasına yapmaktır."6
1- İbnu Kuteybe, Garîb'ul Kur'ân, thk: Ahmed Sakar, sf. 27.

2- İbnu Teymiyye, el-İstikâme, 1/344

3- Mecmû'ul Fetâvâ, 13/19.

4- İbn'ul Mibrad, ed-Durr'un Nakiyy, 2/105.

5- Suleymân bin Abdillâh, Teysîr'ul Azîz'il Hamîd, sf. 88.

6- el-Feth'ur Rabbânî, 1/339.
"Eğer cahil ısrar ederse, büyüklenirse, sapıklığında ve dalaletinde kararlıysa, körlüğü hidayete seçmişse ve içerisine düşüp kendisi hakkında cedelleştiği şey, kendisini işleyen şahsı Müslümanlar fırkasından müşrikler zümresine çıkaran büyük şirk kapsamındansa, bu durumda adil hüküm, kılıçtır!" (el-Feth'ur Rabbânî min Fetâvâ'l İmâm eş-Şevkânî, 1/185)

🡱 🡳

Benzer Konular (5)