Medrese

Gönderen Konu: ALLAH'TAN BAŞKASINA SECDE EDENE NİYET SORULUR MU, NE ZAMAN SORULUR?  (Okunma sayısı 1272 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

huseyn

  • Ziyaretçi
Bismillah. Buradaki konu mesela anne babaya saygı secdesi yapanla puta secde eden birisinin hükmünün ne olduğu ve aralarında ne gibi bir fark olduğu konusudur. İkinci tür secdenin ibadet dışında bir manası olmadığı halde birinci tür secde ihtimalli bir fiil olduğu için tekfire konu olmaz. Şimdi puta secde etme konusunda bazı nakillerde bulunmak istiyorum:

Malikilerden Kadı İyaz "Şifa" adlı eserinde şöyle demektedir:


وكذلك نكفِّر بفعلٍ أجمع المسلمون على أَنَّه لا يصدُرُ إلاَّ من كافر وإنْ كان صاحبُه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصَّنم، أو الشمس، والقمر، والصَّليب، والنَّار. والسَّعي إلى الكنائس والبِيَع مع أهلِها. والتَّزيِّي بزيِّهم من شدِّ الزَّنانير وفحص الرؤوس  فقد أجمع المسلمون أنَّ هذا الفعل لا يوجد إلاَّ من كافرٍ وأَنَّ هذه الأفعال علامةٌ على الكفر . وإِنْ صرَّح فاعلها بالإسلام

"Müslümanların ancak bir kâfirden sadır olur diye icma ettikleri her fiille kişiyi tekfir ederiz. Velev ki faili bu  fiiliyle beraber Müslümanlığını açıklasa da. Mesela put, güneş, ay, haç ve ateşe secde etmesi ve de bunların ehliyle (bunlara ibadet edenlerle) beraber kiliselere ve manastırlara koşması, zünnar bağlamak gibi onların kıyafetlerini giymesi ve başını onlar gibi eğmek, şüphesiz Müslümanlar, bunların sadece kâfirlerden sadır olabileceğinde söz birliği etmiş, bunların faili, İslâm'ını / Müslümanlığını ifade etse de, küfür alameti olduklarını belirtmişlerdir."

Görüldüğü üzere puta vb şeylere secde eden kimse, İslam iddia etse dahi bu iddianın ondan kabul edilmeyeceğini, hatta bunların küfür alameti olduğu hususunda müslümanların icma ettiğini bildirmiştir.

İbn’ul Kayyim ise şöyle demektedir:

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان, وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن اطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد

“Ameli küfür, imanla çelişen ve çelişmeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Putlara secde etmek, mushafa hakaret etmek, peygamberi öldürmek veya ona dil uzatmak (gibi ameller) imana zıttır. Allahın indirdiğinden başkası ile hükmetmek, namazı terk etmek gibi fiiller ise kesinlikle ameli küfür kapsamında olup Allah ve Rasulu bu fiillere küfür ismini verdiği halde bunlardan küfür ismini kaldırmak mümkün değildir. Allahın indirdiğinden başkası ile hükmeden hakim, kafirdir keza namazı terk eden kişi Rasulullah’ın nassı ile kafirdir. Ancak bu ameli küfürdür, itikadi küfür değildir.”  (İbn Kayyım, es-Salat, 56)

İbn’ul Kayyim ise putlara secde etmeyi, peygambere dil uzatmak gibi açık küfür amelleri arasında zikretmiş ve bunun imana muhalif bir amel olduğunu ifade etmiştir ve bunu küçük küfür olan fiillerden ayırd etmiştir, bu hususta niyet vb herhangi bir tafsilata da gitmemiştir.

Şafiilerden Gazali de küfrün çeşitlerini sıraladığı bir yerde şöyle demektedir:


مَا وَرَدَ مِنْ التَّوْقِيفِ بِأَنَّهُ لَا يَصْدُرَ إلَّا مِنْ كَافِرٍ كَعِبَادَةٍ النِّيرَانِ وَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَجَحْدِ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ

“Hakkında kafirden başkasından sadır olmayacağı hususunda delil olan ateşe ibadet etmek, puta secde etmek, Kurandan bir sureyi inkar etmek…” (el-Mustasfa, 1/146)

Hanbelilerden el-Kermi ise küfrün çeşitlerini sıralarken şöyle demektedir:

بالقول: كسب الله تعالى و رسوله أو ملائكته أو ادعا النبوة أو الشركة له تعالى.
بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة.
بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى


“Sözle: Allah’a, Rasülüne, meleklerine sövmek veya peygamberlik iddia etmek ya da Allah’ın ortağı olduğunu ileri sürmek gibi…
Fiille: Put ve benzerlerine secde etmek, mushafı pisliğe atmak gibi…
İtikadla: Allah’ın ortağı olduğuna itikad etmek gibi…” (Delil’ut Talib, sf 323)

Görüldüğü üzere puta secde etmeyi müstakil bir küfür fiili olarak zikretmiş ve Allah’ın ortağı olduğuna itikad etmeyi bundan ayrı bir küfür olarak vasfetmiştir. Puta secde etmek müstakil bir küfür olmasaydı, sadece kişinin Allah’a ortak isnad etme niyetine bağlı olsaydı bunun ayrıca zikredilmesine gerek kalmaz ve Allah’ın ortağı olduğuna itikad etmenin zikredilmesi yeterli gelirdi.

Diğer alimlerin sözleri bu minvaldedir, hatta dört mezhebin fıkıh kitaplarından riddet bablarına müracaat eden birisi çoğu kitapta küfür fiilleri arasında puta secde etmenin herhangi bir tafsilata gidilmeksizin mutlak olarak zikredildiğini müşahede eder. Puta secde konusunda dahi tafsilata gidileceğini iddia etmeki ilimden hiç bir nasibi olmayan bir cahilden başkasının söylemeyeceği bir hezeyandır.

Puta secde ile Adem as’a secde ya da anne babaya secde gibi şeyleri birbirine karıştıranlar gelince, esasen yukarda da ifade ettiğimiz gibi bu ikisi arasındaki fark zahirdir. Zira puta secdenin ibadetten başka bir manası yokken, hürmet edilen şahıslara secde etmenin ibadetten başka manalara gelme ihtimali sözkonusudur. Şafii fakihlerden Heytemi, ikisi arasındaki farkı şöyle izah etmektedir:

ويمكن أن يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه, بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد كما في قوله تعالى: (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا) يوسف/100

Buna şöyle cevap vermek mümkündür: Babaya tazim hakkında şeri hüküm gelmiştir, hatta bzim şeriatımız dışındaki şeriatlarda Allahu teala’nın şu kavlinde olduğu gibi babaya secde emri gelmiştir: “Ona eğilerek secde ettiler” (Yusuf: 100)

Ardından şöyle devam etmektedir:


قد ثبت للوالد ولو في زمن من الأزمان أو شريعة من الشرائع, فكان شبهة دارئة للكفر عن فاعله بخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما شابهه في التعظيم في شريعة من الشرائع, فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان كافراً، ولا نظر لقصده التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه

“Baba hakkında zamanlardan bir zamanda veya şeriatlardan bir şeriatta bu (yani secde) sabit olmuştur. Bu ise bunu yapan kimseden küfrü kaldıran bir şüphedir. Puta veya güneşe secde etmek ise böyle değildir. Bu ve benzerleri hakkında hiç bir şeriatta tazimine dair bir emir gelmemiştir. Böylece bunu yapanın (yani put vs’ye secde edenin) zayıf ya da kuvvetli herhangi bir şüphesi olmadığı için bu kimse kafir olmaktadır. Dolayısıyla puta secde eden kimsenin, hakkında tazim emri gelmemiş bir şeyle Allah’a yakınlaşmaya çalışması –tazimine dair emir gelmiş olan şeylerin hilafına- nazarı itibara alınmaz.” (el-İlam bi Kavati’il İslam, sf 73)

Böylece puta secde edenin küfrünü ihtimalli kılacak herhangi bir şüphe varid olmadığı için kesin olarak kafir olduğu ortaya çıkmaktadır. Anne baba vesaire ise böyle değildir. Zira geçmiş şeriatlarda (Yusuf as’da olduğu gibi) buna cevaz verilmişti. Böylece burada ihtimal ortaya çıkmaktadır. Zaten anne babaya, hükümdara vs ibadet edilmesi uzak bir ihtimaldir. Heytemi’nin ilgili yerde zikrettiği gibi alimlerden bazıları bu ikisinin arasındaki farkın ne olduğu hususunda müşkilata düşse de hiç birisi bundan yola çıkarak puta secde etmenin küfür olmadığını ileri sürmemişler ve bunu, anne babaya secdede olduğu gibi kasıd ve niyet sorulan ihtimalli bir fiil kılmamışlardır. Puta secde edenin tekfirinde niyete kasda bakılacağı iddiasına hiç bir delil getirilemeyeceği gibi, seleften hatta haleften hiç bir alimden de bu nakledilemez. Velhamdulillah.

huseyn

  • Ziyaretçi
Allahu Teala şöyle buyuruyor:

لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Güneşe ve aya secde etmeyin, eğer sadece Ona ibadet ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin!" (Fussilet: 37)

Zerkeşi'nin ifade ettiği gibi bu ayet, putlara ibadetin küfür olduğuna delalet ediyor. (el-Bahr'ul Muhit, 1/345) Ayet, ibadette Allah'ı birlemeyi, güneşe ve aya secde etmemeye bağlıyor. Haliyle güneşe ve aya secde eden birisi, ibadetinde Allah'ı tevhid etmemiş oluyor! 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
3845 Gösterim
Son İleti 19.06.2015, 20:25
Gönderen: Tevhid Ehli
2 Yanıt
5657 Gösterim
Son İleti 24.04.2021, 00:32
Gönderen: huseyn
0 Yanıt
4359 Gösterim
Son İleti 04.07.2015, 22:38
Gönderen: husayn
1 Yanıt
3096 Gösterim
Son İleti 15.04.2020, 23:13
Gönderen: İbn Umer
0 Yanıt
4429 Gösterim
Son İleti 12.12.2016, 22:47
Gönderen: husayn