Tevhide Davet

İSLÂM DÎNİ’NİN ASLI | ŞEYH’UL İSLÂM MUHAMMED BİN ABDİLVEHHÂB RAHİMEHULLÂHU TEÂLÂ

Başlatan Subul’us Selâm, 06.09.2022, 03:08

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

Subul’us Selâm


أَصْلُ دِينِ الْإِسْلاَمِ

İSLÂM DÎNİ'NİN ASLI1

Muhammed bin Abdilvehhâb Rahimehullâh

"İslâm dîni'nin aslı ve kâidesi" iki husûstan oluşmaktadır:

1. Bir olan ve ortağı bulunmayan Allâh'a ibâdeti emredip buna teşvîk etmek ve dostluğu bunun üzerine binâ ederek bunu terk edenleri tekfîr etmektir.

2. Allâh'a ibâdet husûsunda şirk koşmaktan sakındırıp bu husûsta sert davranmak ve düşmanlığı bundan dolayı yapıp şirk işleyenleri tekfîr etmektir.

Bu husûsta muhâlefet edenler çok çeşitlidir:

1- Bunların muhâlefet bakımından en şiddetli olanları, bu husûsların hepsine birden muhâlefet edenlerdir.

2- Onlardan bir kısmı sadece Allâh'a ibâdet eder; fakat şirki inkâr etmez, şirk ehline de düşmanlık göstermez.

3- Onlardan bir kısmı şirk işleyenlere düşmanlık gösterir, fakat onları tekfîr etmez.

4- Onlardan bir kısmı tevhîdi sevmez, fakat ona buğz da etmez.

5- Onlardan bir kısmı tevhîd ehlini tekfîr eder ve tevhîdin sâlih kimselere sövmek olduğunu iddiâ eder.

6- Onlardan bir kısmı şirke buğzetmez fakat (aynı zamanda) onu sevmez.

7- Onlardan bir kısmı şirki tanımaz, (dolayısıyla) onu inkâr da etmez.

8- Onlardan bir kısmı tevhîdi tanımaz ve (dolayısıyla) onu inkâr da etmez.

9- Bu kimselerin en tehlikeli olanları ise; tevhîd ile amel eden; fakat onun önemini bilmeyen, tevhîdi terk edenlere buğzetmeyip onları tekfîr etmeyenlerdir.

10- Onlardan bir kısmı ise şirki terk edip onu kerîh görür; fakat şirkin önemini bilmeyip (şirk) ehline düşmanlık göstermez ve onları tekfîr etmez.

İşte bütün bunlar, Nebîlerin Allâh Subhânehu ve Teâlâ'nın dîninden getirdiklerine muhâlefet eden kimselerdir.

Vallâhu A'lem (Allâh en doğrusunu bilendir)!1- Ed-Durar'us Seniyye, 2/22'de geçen bu risâle çok kısa olmasına rağmen büyük faydalar ihtivâ etmektedir. Bundan dolayı âlimlerden birçoğu, Şeyh Rahimehullâh'ın bu risâledeki sözlerini iktibâs etmişler, hattâ Şeyh'in torunu Abdurrahmân bin Hasen Rahimehullâh bu risâleye çok faydalar ihtivâ eden vecîz bir şerh yazmıştır. Risâlenin daha iyi anlaşılabilmesi için bu şerhe mürâcaat edilebilir. Zikri geçen şerh ed-Durar'us Seniyye, 2/202-211'de geçmektedir.
"Eğer cahil ısrar ederse, büyüklenirse, sapıklığında ve dalaletinde kararlıysa, körlüğü hidayete seçmişse ve içerisine düşüp kendisi hakkında cedelleştiği şey, kendisini işleyen şahsı Müslümanlar fırkasından müşrikler zümresine çıkaran büyük şirk kapsamındansa, bu durumda adil hüküm, kılıçtır!" (el-Feth'ur Rabbânî min Fetâvâ'l İmâm eş-Şevkânî, 1/185)

🡱 🡳

Benzer Konular (5)