Tevhide Davet

14 Muharrem 1446, 13:29

Haberler:

İletişim adresimiz: info@darultawhid.com

Ana Menü

TAĞUTUN VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNDE ÇALIŞMANIN HÜKMÜ

Başlatan Subul’us Selâm, 04.12.2022, 01:14

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Subul’us Selâm


Alıntı Yapes-Selamu aleykum hocam.

Tağutun vergi müfettişliğinde çalışmak müslümanı dinden çıkarırmı?

Ve Aleykum. Esas olan Tâğût'tan içtinap etmektir.

Şeyh Muhammed bin Abd'il Vehhâb Rahimehullâh şöyle dedi: "Tâğût'u inkâr etmenin vasfına gelince: Allâh'tan başkasına ibâdet etmenin bâtıl olduğuna i'tikâd etmen (inanman), Allâh'tan başkasına ibâdet etmeyi terketmen, Allâh'tan başkasına ibâdet etmeye buğzetmen, Allâhu Teâlâ'dan başkasına ibâdet edenleri tekfir etmen ve onlara düşman olmandır."1

İbnu Sehman Rahimehullâh ise şöyle dedi: "İçtinaptan maksat kalp ile buğzedip düşmanlık etmek, dil ile sebbedip (tahkir edip) onu kötülemek ve kudret olduğunda da el ile izale etmek ve yolları ayırmaktır. Herkim bunları yapmaksızın Tâğût'tan içtinap ettiğini iddia ederse doğruyu söylememiştir."2

Vergi Tâğûtlar'ın halktan zulmen aldığı bir şeydir ve bu manada zulme yardım etmek küfür değil, haramdır.

Müsned-i Ahmed'de rivayet edilen bir hadiste Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan Allâh'a yemin ederim ki, bu (zina eden) kadın öyle bir tevbe etti ki, eğer vergi alan biri böyle tövbe etseydi ona mağfiret edilirdi."3

Kadı İyaz Rahimehullâh bu hadisin şerhinde kısaca şöyle demektedir: "Bu hadiste vergi alanın günahının büyüklüğüne delil vardır, zira o insanlara zulmetmektedir ve mallarını haksızca almaktadır."4

Eğer vergi müfettişi olmak için ya da görevi icra ederken prosedürde küfür bir söz söylenmesi veya küfür bir amel işlenmesi gerekiyorsa bu durumda bu amel küfür olur. Vallâhu A'lem!

Ayrıca bakınız:

1- ed-Durar'us Seniyye, 1/161-163.

2- ed-Durar'us Seniyye, 10/502-503

3- Ahmed, Müsned, Hadis no: 22949.

4- Kadı İyaz, İkmâl'ul Mu'allim, 5/522.
"Eğer cahil ısrar ederse, büyüklenirse, sapıklığında ve dalaletinde kararlıysa, körlüğü hidayete seçmişse ve içerisine düşüp kendisi hakkında cedelleştiği şey, kendisini işleyen şahsı Müslümanlar fırkasından müşrikler zümresine çıkaran büyük şirk kapsamındansa, bu durumda adil hüküm, kılıçtır!" (el-Feth'ur Rabbânî min Fetâvâ'l İmâm eş-Şevkânî, 1/185)

🡱 🡳

Benzer Konular (3)