Darultawhid

Şer'i İlimler => Fıkıh => Konuyu başlatan: Tevhid Ehli - 14.04.2016, 18:17

Başlık: ÜÇ AYLAR HAKKINDA!
Gönderen: Tevhid Ehli - 14.04.2016, 18:17
Bismillahirrahmanirrahim,

Üç aylar olarak adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan aylarının ilki olan Receb ayına Allahın izniyle girmiş bulunmaktayız. Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’den bu ayların faziletiyle ilgili birtakım rivayetler nakledilmiştir. “Allah'ım bize Receb'i ve Şaban'ı bereketli kıl ve bizi Ramazana ulaştır.” Mealinde rivayet edilen hadis bazı alimlerce zayıf kabul edilmekle beraber İbn Teymiye (rh.a) “Bunun dışında Recep ayının fazileti ile ilgili olarak Peygamberimizden bize hiç bir sağlam hadis gelmiş değildir.” Diyerek kendi nezdinde hadisi sahih gördüğüne işaret etmiştir. Recep ve Şaban aylarıyla alakalı Şeyhulislam’ın açıklamalarına müracaat edilebilir. http://darultawhid.com/tr/forum/index.php?topic=764.msg2241#msg2241

Orada da beyan edildiği gibi bu aylara mahsus bir oruç ve namaz sözkonusu değildir. Receb ayını oruca tahsis etmek ve tamamını oruçla geçirmek de kerih görülmüştür. Ancak Receb ayı Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ile beraber haram aylar arasında yer alır.  İbn Abbas (ra)’ın ve diğer selef alimlerinin ifade ettiği gibi bu aylarda işlenen haramlar diğer aylardan daha çok günah kazandırır, bu aylarda işlenen Salih ameller de diğer aylardan daha çok sevap kazandırır. (Taberi Tefsiri, 10 / 89) Şaban ayına gelince; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Savm”, 52; Müslim, “Sıyâm”, 175, 176). Ancak Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in  Receb ve Şaban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Konuyla alakalı nakillerden anlaşıldığı kadarıyla Receb ve Şaban aylarında tutulan özel bir oruç olmamakla beraber bu aylarda ibadet ve taati arttırmak ve bu surette Ramazana bir nevi hazırlık yapmak gerekmektedir.

İbn. Receb el-Hanbeli (rh.a) ayların faziletleri ve bu aylarda yapılacak ibadetlerle alakalı kaleme almış olduğu “Letaif’ul Mearif” adlı eserinde şöyle demektedir:


شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر حصاد الزرع وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل القطروقال بعضهم: السنة مثل الشجرة وشهر رجب أيام توريقها وشعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر.

“Receb hayır ve bereket aylarının anahtarıdır. Ebu Bekr el-Verrak el-Belhi (rh.a) ise, “Receb ayı hayırları ekme ayıdır. Şa'ban bu ekilenleri sulama ayı, Ramazan ziraatı (ekini) hasad ayıdır” derdi. Yine Ebu Bekr el-Verrak el-Belhi (rh.a) den nakledilir ki, ‘Receb, rüzgar gibidir. Şaban ise dumanlı (sisli) bir hava gibidir. Ramazan ise, yağmur gibidir.’ Bazıları da şöyle demişlerdir: Sene bir ağaç gibidir. Receb ayı ise o ağacın yaprak açma mevsimidir. Şaban dal budak salma, Ramazan ise meyvelerini verme zamanıdır. Müminler o meyveleri toplarlar. Amel sayfalarını karartanların, bu ayda amel sayfalarını tevbe ile beyazlatmaları gerekir. Ömrünü batıl işlerle geçirerek zayi edenlerin ise bu ayda geri kalan ömürleri için fırsatı ganimet bilmeleri gerekir.”(İbn Receb, Letaifu'l-Mearif   Fi ma Li Mevasimi'l Ami Mine'l Vezaif; s. 121.)
 
Görüldüğü gibi üç aylar olarak adlandırılan bu zaman dilimi ve bilhassa Ramazan ayı, günahlardan uzaklaşma ve hayır amellere (namaz, oruç, sadaka, zikir, Kuran, ilim, davet vb) yönelmek için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bununla beraber daha önce zikri geçen birtakım bidatlerden, kandil geceleri adı verilen kutlamalardan uzak durulmalı ve bu bidatleri kutlayıp yaygınlaştıranlar –velev ki müşrik de olsalar- bunların İslamdan aslı olmadığı hususunda ikaz edilmelidir zira bu, emri bil maruf nehyi anil münker kapsamındadır, bu tür münkerlere sessiz kalınmamalıdır.  Ancak Şeyhulislam’ın bahsettiğimiz yerde dile getirdiği gibi sadece bidatleri reddederek bırakmak doğru değildir, bu bidatlerin yerine sünnette yer alan ibadetler hatırlatılmalı ve sözkonusu bidatlerin “her bidat bir sünneti ortadan kaldırır” hükmü gereğince sahih sünnette yer alan ibadetlerin ortadan kalkmasına sebeb olduğu vurgulanmalıdır. Vallahu a’lem.


Başlık: Ynt: ÜÇ AYLAR HAKKINDA!
Gönderen: Izhâr'ud Dîn - 25.02.2020, 01:10
Bismillâh

Hatırlatma...