Darultawhid

Gönderen Konu: NOEL/YILBAŞI FİTNESİ  (Okunma sayısı 3045 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

AbdulAzim

 • Ziyaretçi
NOEL/YILBAŞI FİTNESİ
« : 30.12.2016, 21:55 »
NOEL/YILBAŞI FİTNESİ
HRİSTİYANLARIN VE HRİSTİYANLAŞMIŞ SÖZDE MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI

Şeyhu'l-İslam İbn Teymiyye
(Rahimehullahu Teala)

Sirat-i Mustakim S. 302-303

Bu arada çoğu kimseler tarafından kışın Kânun-u evvel ayının yirmi dördünde Hz. İsa'nın (selâm üzerine olsun) doğum yıldönümü olduğu sanılarak yapılan bütün kutlamalar da dinimize aykırı adetlerdir. Ateş yakmak, ziyafetler düzenlemek ve mum yakmak gibi. Bu sözde doğum gününü kutlamak hristiyanlığın dini geleneklerindendir, İslâmda asla yeri yoktur. Aslında ilk dönem müslümanları (selef) böyle bir doğum gününden hiç bahsetmemişlerdir. Bu iddia Hristiyan kaynaklıdır. Ayrıca bu sözde doğum şenliklerinin tabii bir bahanesi de vardır. Çünkü mevsim kıştır ve bu mevsim ateş yakıp çeşitli özel yemekler hazırlamaya uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Bu arada hristiyanlar bu sözde doğum gününden bir kaç gün-galiba on bir gün- sonra Hz. Yahya'nın, Hz. İsa'yı Mamudiye suyu ile yıkayarak vaftiz ettiğine inandıkları için o gün aynı şekilde vaftiz olurlar ve buna “Gıdas Bayramı” adını verirler. Buna özenen çoğu cahil kadınlar, aynı gün çocuklarını hamamlarda yıkarlar ve bunun çocuklarına faydalı olacağını sanırlar. Oysa hristiyanların dini adetlerinden biri olan bu hareket, dinimizin haram saydığı en çirkin davranışlardan biridir.

Hemen belirtelim ki; Nevruz ve Mihrican gibi eski İran bayramları, çeşitli yahudi bayramları, ve ister acem kaynaklı, ister arap kaynaklı olsun, diğer bütün kâfir bayramları, hüküm bakımından tıpkı daha önce sözünü ettiğimiz hristiyan bayramları gibidirler.

Bu arada kâfirlerin bu bayramlarına nasıl özenmememiz gerekiyorsa, bu tip şenliklere Özenen müslümanların suç ortağı da olmamamız, hatta böyle kimselere engel olmamız gerekir. Buna göre eğer bir müslüman böyle yabancı bir bayram gününde, dini geleneklerimize aykırı olarak bizi evine çağırır, şenlik amaçlı bir yemeğe katılmamızı isterse bu daveti geri çevirmemiz gerekir.

Yine böyle bir günde bir müslümandan gelebilecek geleneklerimize aykırı ve özenti şüphesi uyandıran her hediyeyi de reddetmeliyiz. Özellikle bu yabancı bayramların Özelliğini taşıyan ve özenme amacını açığa vuran mum, boyalı yumurta, süt ve koyun gibi hediyeleri almaktan da titizlikle uzak durmak gerekir. Tabii ki, böyle hediyeleri kendimiz kabul edemeyeceğimiz gibi, hoş görünelim diye başka müslümanlara vermeye de kalkışmamalıyız. Dahası, bu tip bayramlarda Müslümanlara sözü geçen hediyelik maddeleri ve bu şenliklerde giyilen bayramlık kıyafetleri de satmaktan kaçınmalıyız. Çünkü böyle yaparsak işlenen günahların ortağı ve destekçisi olmuş oluruz.


Çevrimdışı İbn Teymiyye

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 711
 • Değerlendirme Puanı: +12/-0
Ynt: NOEL/YILBAŞI FİTNESİ
« Yanıtla #1 : 30.12.2018, 17:17 »
Kâfirlerin Bayramları

 
Burada kullandığımız “Bayram” terimi, hem kâfirlerin özel kabul edip kutladıkları “günleri” hem bu kutlamaların düzenlendiği toplantı “yerlerini” ve hem de bu şenlikler sırasında yapılan “hareketlerin” tümünü birlikte kapsamına alan, geniş anlamlı bir terimdir. Maksat, onların sadece belirli bayramlarına katılmanın yasaklığını belirtmek değildir. Tersine İslâm dinininde yeri olmayan bütün özel günler, bütün saygı amaçlı şenlik alanları ve bu amaca dönük bütün davranış ve adetler aynı yasağın kapsamına girer. Bu arada kâfirlerin bayramları gibi, bayramlarından önceki ve sonraki günlerde bu bayramlarına bağlı olarak yaptıkları veya bu adetlerinin uzantıları niteliğindeki bütün hareketler de aynı derecede haramdır. Bunların hepsinden kaçınmak gerekir.

Bu açıklamayı şundan dolayı yapıyoruz. Bazı müslümanlar onların “Büyük Perşembe” ve “Hz. İsa'nın doğum yıldönümü” gibi bayramlarına katılmıyor, ama çoluk-çocuğuna diyor ki; “filan hafta” veya “gelecek ay şenlik yapar, size şöyle şöyle şeyler alırım.” Burada vadedilen şenliğin asıl sebebi kâfirlerin o sıralardaki bayramıdır. Eğer bu bayram olmasa daha sonraki günlere ertelenen bu vaatlere de gerek görülmeyecekti. İşte bu yüzden bu vaatler ve ertelenmiş şenlikler de kâfirlere Özenmenin uzantısı ve değişik bir ifadesi sayılır.

Buna göre, böyle yapılacağına ev halkının şenlik beklentileri Allah'ın ve Rasûlullah'ın emrettiği meşru bayramlara yöneltilmeli ve bu bayramlar gelince çoluk-çocuğun arzuları yabancıların şenliklerinde gözleri kalmayacak şekilde tatmin edilmelidir. Eğer buna rağmen ev halkının gönlü alınamıyorsa gerisini Allah'a havale etmek gerekir. Çünkü kim Allah'ın rızasını kazanmak için ev halkının gönlünü kırmak zorunda kalırsa bilsin ki, Allah ona hem kendi rızasını ve hem de aile halkının hoşnutluğunu birarada nasip eder.

Yeri gelmişken belirtelim ki, aklı başında Müslümanlar böyle konularda kadınların isteklerine boyun eğmekten kaçınmalıdırlar. Çünkü Buharî ile Müslim'in, sahabilerden Usame b. Zeyd'e dayanarak bildirdiklerine göre Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:

“Arkamda bırakacağım ümmetimin erkeklerinin başındaki en zararlı fitne unsuru kadınlardır.” (Sahih El-Buharî, H. No: 5096, Kitap: Nikah, Bab: Kadınların Fitnesinden Korunma, Feth El-Bâri, c. 9, s. 137; Müslim, c. 4, s. 2097, H No: 2740, Kitap: Rikak, Bab: Cennetliklerin Çoğunun Fakirlerden, Cehennemliklerin Çoğunun Kadınlar Olacağını ve Kadınların Fitnesini Açıklayan Hadis)

Bilindiği gibi gerek sosyal düzende ve gerekse devlet yönetiminde görülen çoğu bozukluklar kadınların bu alanlarda söz sahibi olmalarından ileri gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu konuda:

“Önemli işlerini kadınlarına havale eden cemiyetler iflah olmazlar” buyurmuştur. (Sahih El-Buharî, Kitap: Fitneler, Bab: 18, H. No: 7099; Feth El-Bârî, c. 13, s. 53)

Yine Peygamberimizin:

“Kadınların emrine giren erkekler helak olmuştur” buyurduğu rivayet edilmiştir.

Bu yüzdendir ki, Allah (celle celaluhu) Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zekeriyya'nın (selâm üzerine olsun) eşinin kendisine yararlı kılınmasını önemli bir bağış sayarak şöyle buyuruyor:

“O'na (Zekeriyya'ya) eşini yararlı kıldık.” (Kur'anı Kerim, Enbiya Suresi, 90)

Nitekim alimlerimizden biri, bir eserinde “Her erkek, eşini kendisine yararlı kılsın, diye, Allah'a ısrarla yalvarmalıdır” diyor.
 
“Düşmanlarım bana ne yapabilir? Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir." Şeyhul İslam İbn Teymiyye (rahimehullah)

Çevrimdışı İbn Teymiyye

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 711
 • Değerlendirme Puanı: +12/-0
Ynt: NOEL/YILBAŞI FİTNESİ
« Yanıtla #2 : 30.12.2018, 17:22 »
Yabancı Kaynaklı Tören ve Şenlikler

 
Kâfirlerin çok ve çeşitli bayramları vardır. Müslümanın bunların hepsini araştırıp öğrenmesi gerekmez. Bu konuda müslümana düşen görev, hangi kutlama hareketinin, hangi şenlik gününün ve hangi tören yerinin onlardan kaynaklandığını bilmektir. Bu kadarlık bilgiye sahip olmadığı takdirde de yapılan kutlama ve şenliklerin İslâmda yeri olmadığını bilmek yeterlidir. Çünkü İslâmda yeri olmayan şenlik ve törenler ya doğrudan doğruya bazı kimseler tarafından uydurulup ortaya atılmıştır veya özleri itibarı ile kâfirlerden alınmıştır. Yani en azından birer bidattırlar.

Şimdi size bu kâfir kaynaklı tören ve şenliklerin müslümanlara en çok bulaşmış olan belli başlılarını hatırlatalım:

Bu şenliklerden biri hristiyanların oruç bozumuna rastlayan perşembe günüdür. Onlara göre bu gün “İlâhi bir ziyafet (Maide)” günüdür. Bu cumadan sonraki pazar günü ile bir sonraki pazar günü arasında geçen hafta hrıstiyanlar tarafından “Büyük Bayram” adı altında kutlanır. Bu günlerde yapılan hareketlerin tümü İslâmın reddettiği, yasak davranışlardır.

Bu batıl adetlerin diğer bir kısmı kadınların mezarlıklarda toplanıp ölüler için tütsü yakmaları, evlerin damlarına çamaşır asmak, özel yazılı ağaç yapraklarını evlerin kapılarına asmak, bu günlerde tütsü alış-verişini adet edinmek, gerek bu günlerde veya başka zamanlar tütsü takdis ettirmek veya takdis edilmiş tütsü satın almak gibi adetlerdir. Çünkü takdis edilmiş tütsü yakmak ve bunu ibadet saymak hristiyanların ve yıldıza tapanların (sabiilerin) dinî geleneklerindendir. Yoksa normal olarak tütsü, dumanından hoş koku sağlanan bir maddedir ve sırf bu niteliği ile misk ve benzeri koku salıcı maddeler gibidir. Böyle olduğu için koku sürünmenin müstahap olduğu durumlarda tütsü de kullanılabilir.

Yine bu batıl adetler arasında söz konusu günlerde hristiyanlara özenerek süt çorbası, yağ çorbası veya mercimek çorbası pişirmek veya yumurta pişirmek gibi gelenekleri saymalıyız.

Bu arada yumurtalarla kumar oynamak, böyle bir kumar oynayacak kimselere yumurta satmak veya kumarda kullanılmış yumurtalar satın almak gibi adetler var ki, bunlarla ilgili İslâmın hükmü bellidir.

Yine köylüler arasında görülen büyük baş hayvanları kırmızı boyalarla damgalamak, ağaçlara bu tip damgalar vurmak, çeşitli çamaşır parçaları toplayıp bunları uğurlu saymak ve bunların suları ile yıkanmak da hüküm bakımından az önceki adetler gibidir.

Yine kadınlar arasında adet olan zeytin yaprağı toplamayı ve bu yaprakları kaynatarak elde edilen sularda yıkanmayı da bu kategoride saymalıyız. Çünkü bu adetler özleri itibarı ile hristiyanların vaftiz (mamudiye) suyunda yıkanma geleneğinden kaynaklanır.

Yine bu günlerde sanat, ticaret ve ilmi çalışma gibi her zamanki gündelik işleri bırakarak tatil yapmak veya bu haftadan önceki ve sonraki günlerde yapılmayan binicilik ve atıcılık gibi sporlar yapmak da aynı biçimde sakıncalıdır.

Bu konudaki temel kural şu olmalıdır:

Bu günlerde hiç bir Özel hareket yapılmaz, öbür normal günlerden ayırdedilmezler.

Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) ilk dönem müslümanlarına cahiliye döneminde (müslüman olmadan Önce) oyun oynayarak geçirdikleri iki şenlik gününü kutlamayı yasak ettiği gibi müşriklerin eski bayram yerlerinde kurban kesmeye de izin vermemiştir.
 

Kaynak; Sirat-i Mustakim
“Düşmanlarım bana ne yapabilir? Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir." Şeyhul İslam İbn Teymiyye (rahimehullah)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Sr. Member
 • *
 • İleti: 251
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: NOEL/YILBAŞI FİTNESİ
« Yanıtla #3 : 27.12.2019, 21:19 »
Bismillâh,

Hatırlatma!..
Şeyh'ul İslâm İbnu Teymiyye (Rahimehullâh) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Âlim câhili tanır çünkü o da (bir zamanlar) câhildi. Câhil ise âlimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman âlim olmadı." (Şeyh'ul İslâm İbnu Teymiyye, Mecmû'ul Fetâvâ, 13/235)

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
2 Yanıt
2142 Gösterim
Son İleti 27.12.2019, 21:18
Gönderen: Izhâr'ud Dîn