Darultawhid

Gönderen Konu: MUHARREM AYI VE "İSLAMİ YILBAŞI!" KUTLAMALARI  (Okunma sayısı 2509 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Sr. Member
 • *
 • İleti: 274
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

İSLAMİ YILBAŞINI KUTLAMAK

Günümüz insanları Miladi yılın "Yıl Başı" bayramının kutladıkları gibi, ne yazık ki Hicri takviminde "Yıl Başını" kutluyorlar. İmam Zehebî bunun hakkında şöyle der:

Mücahit gibi Selef'den bir grup, el-Furkan Suresi yetmişikinci Ayet'teki: “Onlar ki yalan şahitlikte bulunmazlar.” bölümünü Müşrikler'in eğlencelerinde bulunmak, Şahitlik etmek22 olarak yorumlamışlardır.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki : “Her Ümmet'in bir bayramı var ve gerçekten bugün bizim bayramımızdır.”23

Bu Hadis-i Şerif her Ümmet'in kendine has kutlama sekliyle bayramını kutlamasını zorunlu kılar.

Allah-u Te'ala el-Ma'ide Suresi kırksekizinci Ayet'te: “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık.” buyurmaktadır.

Yani eğer Hıristiyanlar'ın kendilerine has bayramları varsa ve Yahudilerin de kendilerine has bayramları varsa, Müslüman kimse onların bayramlarına ve kutlamalarına katılamaz yine aynı şekilde bir Müslüman onların kanunlarını uygulamada ve Kıbleleri'ne yönelmede onlara katılamaz.

Rasulûllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in “Her Ümmet'in bir bayramı var.” buyruğu bize kâfirlerin bayramını kutlayamayacağımıza yeterlice delildir. İmam Zehebî ayrıca şöyle der:

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Her kim bir topluluğu Taklid ederse o da onlardandır.”

Şimdi biri çıkar da: “Ama biz onlara benzemeye çalışmıyor, onları Taklid etmiyoruz,” derse, cevaben şu denir:

Onlarla aynı fikirde olmak ve kutlamalarında onlarla birlikte olmak yasaklanmıştır. Bunun delili de Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şu Hadisi'dir:

“Güneş doğarken ve batarken namaz yasaktır.”29 Ve yine o şöyle buyurmuştur:

“Gerçekten, güneş şeytanın iki boynuzundan doğar ve Kafirler bu vakit İbadet ederler.”30

Lakin namaz kılanların kastı bu değildir, çünkü kasıt bu olsa o Kafir olur. Yani hemfikir olmaktan ziyade yasaklanmış olan katılımdır.

Onları Taklid etmenin sonucu olarak bozulmaya yol açan birçok sebep var, bu bozulmalar arasında şunlar yer alır:

Müslüman çocuklar; kutlamalarda yer alan oyunlar, yeni giysiler, yenilen yemekler, ekmekler ve bunun gibi şeyler yüzünden bu kutlamaları severek yetişeceklerdir. Ey Müslüman, eğer aileni ve çocuklarını bunlardan ayrı koyup onları bunlara katılımdan yasaklamaz, onlara bunların Hıristiyan adeti olduğunu açıklamazsan ve bunlara katılımın ve onları Taklid'in yasak olduğunu anlatmazsan ne Şeytani bir eğitimcisin!..

Şeytan birçok cahil topluma ve umarsız Alime bu çeşit kutlamaları sevimli kılmıştır. İlim'le İsnad edilmelerine rağmen böyle insanlar için İlim, bir cezalandırmaya dönüşür.

Ne yazık ki bugün ki insanlar İmam Zehebî (Rahimehullâh)'ın zamanında ki insanlardan daha kötüler. Şimdi ki insanlar sadece Miladi takviminin "Yıl Başı" bayramını değil, aynı zamanda Hicri Takvimin "Yıl Başını" da kutlarlar. Bu Muhdes ve Bidât olan bayram Hiristiyanlara benzeme ile başlamıştır. Acaba Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) kendisi bu bayramı kutlamış mıdır? Onun ashâbından böyle bir rivayet var mı? Bu acaba, muhdes ve bidât olan bir şey midir yoksa -haşa- onlarda ki ilim yetersizliğinden mi böyle bir bayramı kutlamamışlardır?

Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:


"Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarırsa (ihdas ederse) o merdûddur." (Buhârî, Sulh, 5, 3/167; Müslim Şerhi, 4/132. Benzer lafızlarla Müslim Şerhi, 3/313

Şunu sakın unutmayınız: Her ümmetin kendi bayramı vardır. Ve her ümmet kendi bayramını kutlar. Bizler Müslümanlar olarak Allâh'ın bizlere bayram kıldığı günleri bilir ve yalnız o günleri kutlama kapsamında değerlendiririz. Kâfirlerin kutlamalarını andıran ve İslam'da aslı bulunmayan her türlü kutlamadan kaçınmak dîni korumaktır. Vesselâm!

Alıntı
Dipnotlar:

22- Suyuti ed-Durr’ul Mensur’da (6/282) İbni Abbas (radiyallahu anhum ecmain)’in görüşü olarak aktarır ve Hatib’de geçmektedir. Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye İktida’us Sıratıl Mustakim'de İbni Sirin, er-Rabi bin Enes ve Dahhak’dan bu görüşü aktarmıştır.

23- Aişe annemizden rivayet edilmiştir ve Buhari, Muslim ve Nesai’de yer almaktadır. Hadis'in bir benzeri için bkz. Buhari, Feth'ul-Bari, c.3, s. 474, H. No: 987, Kitap: Bayramlar, Bab: Bayram namazını geçiren yerine iki rekat namaz kılar.

29- Buhari, Muslim ve diğerleri Ebu Hureyre (radiyallahu anh)’dan nakletmiştir.

Ayrıca İbni Abbas (radiyallahu anh)’dan, Ebu Said’ (radiyallahu anh)den, İbni Ömer (radiyallahu anh)’dan ve Ukbe bin Amir’den Müslim'de  rivayet edilmiştir. İbnu Ömer (radiyalalhu anh)’dan gelen rivayet için bkz. Buhârî, Mevâkît: 31, 30, Hacc: 73; Müslim, Müsâfirîn: 289, (838); Muvatta, Kur'ân: 47, (1, 220); Nesâî, Mevâkît: 33, (1, 277)

30- Müslim'de rivayet edilmiştir. Bkz. Sahih-i Müslim, Kitabu, Salat’il-Müsafirin ve Kasriha, Amr ibni Abese'nin Müslüman Olması Babı, H.-No: 832, el, s. 569-570-571. Ahmed b. Hanbel el-Müsned, s.4, s. 112.

Amr ibni Abese'den nakledilen uzunca bir Hadis'den bir bölümdür ve aynı zamanda Ebu Davud ve Nesai’de de yer almaktadır.
Şeyh'ul İslâm İbnu Teymiyye (Rahimehullâh) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Âlim câhili tanır çünkü o da (bir zamanlar) câhildi. Câhil ise âlimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman âlim olmadı." (Şeyh'ul İslâm İbnu Teymiyye, Mecmû'ul Fetâvâ, 13/235)

Çevrimiçi Tevhid Ehli

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1967
 • Değerlendirme Puanı: +50/-0
Ynt: İSLAMİ YILBAŞINI KUTLAMAK!
« Yanıtla #1 : 10.09.2018, 17:18 »
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kardeşe bu önemli hatırlatmayı yaptığı için teşekkür ediyoruz, Allah ecrini versin amin. Bu Muharrem ayından itibaren hicri 1440 yılına gireceğiz inşaallah. Malum olduğu üzere bu takvimi Ömer (ra) teşkil etmiş ve takvimin başlangıcı olarak Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in hicretini esas almış ve sene içerisinde de Muharrem ayından itibaren hicri seneyi başlatmıştır. Şimdi bizler, şu asra kadar müslümanlar arasında "Hicri Yılbaşı" kutlama tarzı bir şeye raslamış değiliz. Ancak bilhassa son yıllarda yaygınlaşan Miladi yılbaşı kutlamalarına tepki olarak bazı kimselerin Hicri yılbaşını tebrik etme gibi şeyler yaptıkları görülmektedir. Yukarda da ifade edildiği gibi bunun sünnette, selefte hatta bildiğimiz kadarıyla halefte bir aslı yoktur ve de "yılbaşı, yıl dönümü, doğum günü" vb kutlamaların hepsi esas itibariyle kafirlerden, bilhassa da Hristiyanlardan iktibas edilmiştir. İster dini amaçlı olsun ister olmasın bu tarz şeylerin hepsi dinde yerilmiştir. İmam Zehebi'nin yukardaki sözleri her ne kadar kafirlere ait yılbaşını kutlayanlarla alakalı olsa da, İslamda "yılbaşı" şeklinde bir bayram türü olmadığından müslümanlara ait yıl başı veya yıl dönümü, sene-i devriye tarzı kutlamalar da kafirlere benzeme ve bidat kapsamında değerlendirilir. Nitekim Miraç vb olayların yıldönümünü kutlama anlamına gelen Kandil geceleri de bu yüzden bidat addedilmiştir. Şüphesiz bu türden fiillerin hepsinin günahı eşit seviyede olmasa da neticede bu tip adetlerin terkedilmesi gerekir. Fakat maalesef günümüzde çoğu kişi birtakım bidatlere tepki gösterelim derken hicri yılbaşı kutlaması veyahut da yılbaşı geceleri yapılan alternatif "Mekke'nin fethi yıldönümleri" gibi başka bidatlere imza atabilmektedir. Halbuki hadislerde de beyan edildiği gibi bidatın her türlüsü sapıklıktır, bidatın iyisi kötüsü olmaz. Vallahu a'lem.

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Sr. Member
 • *
 • İleti: 274
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: MUHARREM AYI VE "İSLAMİ YILBAŞI!" KUTLAMALARI
« Yanıtla #2 : 20.08.2020, 02:43 »
Bismillâh,

Hatırlatma!..
Şeyh'ul İslâm İbnu Teymiyye (Rahimehullâh) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Âlim câhili tanır çünkü o da (bir zamanlar) câhildi. Câhil ise âlimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman âlim olmadı." (Şeyh'ul İslâm İbnu Teymiyye, Mecmû'ul Fetâvâ, 13/235)

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
5027 Gösterim
Son İleti 09.06.2015, 01:35
Gönderen: Tevhid Ehli
1 Yanıt
1862 Gösterim
Son İleti 27.02.2020, 01:29
Gönderen: Izhâr'ud Dîn