Darultawhid

Gönderen Konu: Hadis Rivayet Eden Sahabenin Adları Ve Rivayet Ettikleri Hadislerin Sayısı  (Okunma sayısı 3229 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 963
 • Değerlendirme Puanı: +15/-0
بسم الله الرحمن الرحيم
Hadis Rivayet Eden Sahabenin Adları Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin Sayısı

İbni Hazm, Cevami’us Sire

Ebu Muhammed (ibni Hazm) der ki: Bu risale1, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den bir ve daha fazla hadis rivayet eden sahabenin adlarını belirtmeye dairdir. Kendilerinden hadis rivayet olunan sahabiler, mertebelerine göre şu şekilde sıralanmışlardır:

Binlerce hadis rivayet eden, sonra

iki bin küsur hadis rivayet edenler, sonra

bin küsur hadis rivayet edenler, sonra

yüzlerce hadis rivayet edenler, sonra

iki yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra

yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra

onlarca hadis rivayet edenler, sonra

yirmi küsur hadis rivayet edenler, sonra

on dokuz hadis rivayet edenler, sonra

on sekiz hadis rivayet edenler, sonra

on yedi hadis rivayet edenler, sonra

sıralama bu şekilde birer birer eksilerek tek hadis rivayet edenlere kadar devam eder.
Alıntı yapılan: dipnotlar
1- Bu risale, Dar'ul Kütüb Hadis Istılahları bölümü 254 ve 521 numarada kayıtlı bulunan nüshalar ile karşılaştırıldı.

254 numaralı nüsha (c) harfi ile simgeleştirildi.

521 numaralı nüsha ise (d) harfi ile simgeleştirildi.

İbn'ul Cevzi'nin, Tekfhu Fuhumı Ehl'il Eser adlı eserinde yazılanlar ise (t) harfi ile simgeleştirildi.

Başlık nüshanın aslında yoktu; (c) nüshasında geçtiği gibi yazdık.
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 963
 • Değerlendirme Puanı: +15/-0
Sahib'ul Uluf (Binlerce Hadis Rivayet Eden)
 
Ebu Hureyre (radiyallahu anh): 5374 hadis rivayet etmiştir.2

İki Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler
 
Abdullah ibni Ömer ibn'ul Hattab (radiyallahu anhuma ecmain): 2630 hadis rivayet etmiştir.

Enes ibni Malik (radiyallahu anh): İki bin [iki yüz]3 seksen altı hadis rivayet etmiştir.

Mü'minlerin annesi Aişe (radiyallahu anha): 2210 hadis rivayet etmiştir.

Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler
 
Abdullah ibni Abbas (radiyallahu anhuma ecmain): 1660 hadis rivayet etmiştir.

Cabir ibni Abdillah (radiyallahu anh): 1540 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Sa'id el-Hudri (radiyallahu anh): 1170 hadis rivayet etmiştir.

Yüzlerce Hadis Rivayet Edenler
 
Abdullah ibni Mes'ud (radiyallahu anh): 848 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah ibni Amr ibn'ul As (radiyallahu anhuma ecmain): 700 hadis rivayet etmiştir.

Ömer ibn'ul Hattab (radiyallahu anh): Beş yüz [otuz yedi]4 hadis rivayet etmiştir.

Ali ibni Ebi Talib: Beş yüz [otuz altı]5 hadis rivayet etmiştir.

Mü'minlerin annesi Ümmü Seleme (radiyallahu anha): 378 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari (Abdullah ibni Kays): 360 hadis rivayet etmiştir.

el-Bera ibni Azib (radiyallahu anh): Üç yüz [beş]6 hadis rivayet etmiştir.

İki Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler
 
Ebu Zer el-Ğıfari (radiyallahu anh): 281 hadis rivayet etmiştir.7

Sa'd ibni Ebi Vakkas (radiyallahu anh): 271 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Umame el-Bahili (radiyallahu anh): 270 hadis rivayet etmiştir.8

Huzeyfe ibn'ul Yeman (radiyallahu anh): 225 hadis rivayet etmiştir.

Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler
 
Sehl ibni Sa'd (radiyallahu anh): 188 hadis rivayet etmiştir.

Ubade ibn'us Samit (radiyallahu anh): 181 hadis rivayet etmiştir.

İmran ibni Husayn (radiyallahu anh): 180 hadis rivayet etmiştir.

Ebu'd Derda (radiyallahu anh): 179 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Katade (radiyallahu anh): 170 hadis rivayet etmiştir.

Bureyde ibn'ul Husayb el-Eslemi (radiyallahu anh): 167 hadis rivayet etmiştir.

Ubeyy ibni Ka'b (radiyallahu anh): 164 hadis rivayet etmiştir.

Mu'aviye ibni Ebi Süfyan (radiyallahu anhuma ecmain): 163 hadis rivayet etmiştir.

Mu'az ibni Cebel (radiyallahu anh): 157 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Eyyub el-Ensari (radiyallahu anh): 155 hadis rivayet etmiştir.

Osman ibni Affan (radiyallahu anh): 146 hadis rivayet etmiştir.

Cabir ibni Semure el-Ensari (radiyallahu anh): 146 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Bekir es-Sıddik (radiyallahu anh): 142 hadis rivayet etmiştir.

Muğire ibni Şu'be (radiyallahu anh): 136 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Bekerete (radiyallahu anh): 132 hadis rivayet etmiştir.

Üsame ibni Zeyd (radiyallahu anhuma ecmain): 128 hadis rivayet etmiştir.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kölesi Sevban (radiyallahu anh): 128 hadis rivayet etmiştir.9

Nu'man ibni Beşir (radiyallahu anh): 114 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Mes'ud el-Ensari (radiyallahu anh): 102 hadis rivayet etmiştir.

Cerir ibni Abdillah el-Beceli (radiyallahu anh): 100 hadis rivayet etmiştir. Yüz küsur hadis rivayet etmediği halde bu başlık altında ele alındı.

On Ve Onlarca Küsur Hadis Rivayet Edenler
 
Abdullah ibni Ebi Evfa (radiyallahu anh): 95 hadis rivayet etmiştir.

Zeyd ibni Halid (radiyallahu anh): 81 hadis rivayet etmiştir.

Esma bintu Yezid ibn'us Seken (radiyallahu anh): 81 hadis rivayet etmiştir.

Ka'b ibni Malik (radiyallahu anh): 80 hadis rivayet etmiştir.

Rafı ibni Hadic (radiyallahu anh): 78 hadis rivayet etmiştir.

Seleme ibn'ul Ekva (radiyallahu anh): 77 hadis rivayet etmiştir,

Mü'minlerin annesi Meymune (radiyallahu anha): 76 hadis rivayet etmiştir.

Vail ibni Hucr (radiyallahu anh): 71 hadis rivayet etmiştir.

Zeyd ibnin Erkam el-Ensari (radiyallahu anh): 70 hadis rivayet etmiştir.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kölesi Ebu Rafi (radiyallahu anh): 68 hadis rivayet etmiştir.

Avf ibni Malik (radiyallahu anh): 67 hadis rivayet etmiştir.

[Adiyy ibni Hatim (radiyallahu anh): 66 hadis rivayet etmiştir.]10

[Mü'minlerin annesi Ümmü Habibe (radiyallahu anha): 65 hadis rivayet etmiştir.]11

Abd'ur Rahman ibni Avf (radiyallahu anh): 65 hadis rivayet etmiştir.

[Ammar ibni Yasir (radiyallahu anhuma ecmain): 62 hadis rivayet etmiştir.]12

[Selman el-Farisi (radiyallahu anh): 60 hadis rivayet etmiştir.]13

[Mü'minlerin annesi Hafsa (radiyallahu anha): 60 hadis rivayet etmiştir.]14

Esma bintu Umeys (radiyallahu anha): 60 hadis rivayet etmiştir.

Cubeyr ibni Mu'tim (radiyallahu anh): 60 hadis rivayet etmiştir.

Esma bintu Ebi Bekir (radiyallahu anha): 58 hadis rivayet etmiştir.

Vasile ibn'ul Eska (radiyallahu anh): 56 hadis rivayet etmiştir.

Ukbe ibni Amir el-Cuheni (radiyallahu anh): 55 hadis rivayet etmiştir.

[Şeddad ibni Evs (radiyallahu anh): 50 hadis rivayet etmiştir.]15

Fedale16 ibni Ubeyd (radiyallahu anh): 50 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah ibni Beşir (radiyallahu anh): 50 hadis rivayet etmiştir.

Sa'id ibni Zeyd ibni Amr ibni Nufeyl (radiyallahu anh): 48 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah ibni Zeyd (radiyallahu anh): 48 hadis rivayet etmiştir.]17

Mikdam ibni Ma'dikerib18 (radiyallahu anh): 47 hadis rivayet etmiştir.

Ka'b ibni Ücra (radiyallahu anh): 47 hadis rivayet etmiştir.

[Ummü Hani bintu Ebi Talib (radiyallahu anha): 46 hadis rivayet etmiştir.]19

Ebu Berze20 (radiyallahu anh): 46 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Cuheyfe (radiyallahu anh): 45 hadis rivayet etmiştir.

Müezzin Bilal (radiyallahu anh): 44 hadis rivayet etmiştir.

Cundub ibni Abdillah ibni Süfyan (radiyallahu anh): 43 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah ibni Muğaffel (radiyallahu anh): 43 hadis rivayet etmiştir.

[Mikdad (radiyallahu anh): 42 hadis rivayet etmiştir.]21

[Mu'aviye ibni Heyde (radiyallahu anh): 42 hadis rivayet etmiştir.]22

Sehl ibni Huneyf (radiyallahu anh): 40 hadis rivayet etmiştir.

Hekim ibni Hizam (radiyallahu anh): 40 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Sa'lebe el-Huşeni (radiyallahu anh): 40 hadis rivayet etmiştir.

[Ümmü Atiyye (radiyallahu anha): 40 hadis rivayet etmiştir.]23

Amr ibn'ul As (radiyallahu anh): 39 hadis rivayet etmiştir.

Huzayme ibni Sabit (Zu'ş Şehadeteyn): 38 hadis rivayet etmiştir.

[Zübeyr ibn'ul Avvam (radiyallahu anh): 38 hadis rivayet etmiştir.]24

Talha ibni Ubeydillah (radiyallahu anh): 38 hadis rivayet etmiştir.

[Amr ibni Abese (radiyallahu anh): 38 hadis rivayet etmiştir.]25

Abbas ibni Abd’il Muttalib (radiyallahu anh): 35 hadis rivayet etmiştir.

Ma'kil (radiyallahu anh): 34 hadis rivayet etmiştir.

Fatıma bintu Kays (radiyallahu anha): 34 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah ibn'uz Zübeyr (radiyallahu anhuma ecmain): 33 hadis rivayet etmiştir.

Habbab ibn'ul Eret (radiyallahu anh): 32 hadis rivayet etmiştir.

İrbad ibni Sariye (radiyallahu anh): 31 hadis rivayet etmiştir.

Mu'az ibni Enes (radiyallahu anh): 30 hadis rivayet etmiştir.

İyaz ibni Himar el-Mucaşi'i (radiyallahu anh): 30 hadis rivayet etmiştir.

[Suheyb (radiyallahu anh): 30 hadis rivayet etmiştir.]26

Ümm'ül Fadl bint'ul Haris (radiyallahu anha): 30 hadis rivayet etmiştir.

Osman ibni Ebi'l As es-Sakafi (radiyallahu anh): 29 hadis rivayet etmiştir.

Ya'la ibni Ümeyye (radiyallahu anh): 28 hadis rivayet etmiştir.

Utbe ibni Abd (radiyallahu anh): 28 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Useyd es-Sa'idi (radiyallahu anh); 28 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah ibni Malik ibni Buheyne (radiyallahu anh): 27 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Malik el-Eş'ari (radiyallahu anh): 27 hadis rivayet etmiştir.

[Ebu Humeyd es-Sa'idi (radiyallahu anh): 26 hadis rivayet etmiştir.]27

Ya'la ibni Mürre (radiyallahu anh): 26 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah ibni Ca'fer (radiyallahu anh): 25 hadis rivayet etmiştir.28

Ebu Talha el-Ensari (radiyallahu anh): 25 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah ibni Selam (radiyallahu anh): 25 hadis rivayet etmiştir.]29

Sehl ibni Ebi Hesme (radiyallahu anh): 25 hadis rivayet etmiştir.

Ebu'l Melih el-Hüzeli (radiyallahu anh): 25 hadis rivayet etmiştir.

Fazl ibn'ul Abbas (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Vakid el-Leysi (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.

Rifa'a ibni Rafi (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah ibni Uneys (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.]30

[Evs ibni Evs (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.]31

[eş-Şerid (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.]32

Lakit ibni Amir (radiyallahu anh): 24 hadis rivayet etmiştir.

Ummü Kays bintu Mihsan (radiyallahu anha): 24 hadis rivayet etmiştir.

Amir ibni Rabfa (radiyallahu anh):33 22 hadis rivayet etmiştir.

Kurra (radiyallahu anh): 22 hadis rivayet etmiştir.

es-Saib (radiyallahu anh): 22 hadis rivayet etmiştir.

Sad ibni Ubade (radiyallahu anh): 21 hadis rivayet etmiştir.

er-Rubeyyi bintu Mu'avviz (radiyallahu anha): 21 hadis rivayet etmiştir.

Yirmi Hadis Rivayet Edenler
 
Ebu Berze34 (radiyallahu anh) 20 hadis rivayet etmiştir.

Ebu Şureyh el-Ka'bi (radiyallahu anh): 20 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah ibni Cerad (radiyallahu anh): 20 hadis rivayet etmiştir.

el-Misver ibni Mahreme (radiyallahu anh): 20 hadis rivayet etmiştir.

Amr ibni Ümeyye ed-Damri (radiyallahu anh): 20 hadis rivayet etmiştir.

Safvan ibni Assal (radiyallahu anh): 20 hadis rivayet etmiştir.

On Dokuz Hadis Rivayet Eden
 
[Suraka ibni Malik (radiyallahu anh) ve Sebre ibni Ma'bed el-Cüheni (radiyallahu anh)]

On Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 
Temim ed-Dari (radiyallahu anh).

Halid ibn'ul Velid (radiyallahu anh).

Amr ibni Hureys (radiyallahu anh).

Ebu Hevale el-Ezdi (radiyallahu anh).35

Useyd ibn'ul Hudayr (radiyallahu anh).

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kızı Fatıma (radiyallahu anha).

On Yedi Hadis Rivayet Edenler
 
en-Nevvas ibni Sem'an el-Kilabi (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Sercis (radiyallahu anh).
 
Abdullah ibn'ul Haris ibni Cez (radiyallahu anh).36

On Altı Hadis Rivayet Edenler
 
es-Sa'b ibni Cesame (radiyallahu anh).

Kays ibni Sa'd ibni Ubade (radiyallahu anhuma ecmain).

Muhammed ibni Mesleme (radiyallahu anh).

On Beş Hadis Rivayet Edenler
 
Malik ibn'ul Huveyris el-Leysi (radiyallahu anh).

Ebu Lubabe ibni Abd’il Münzir (radiyallahu anh).

Süleyman ibni Sura (radiyallahu anh).

Havle bintu Hekim (radiyallahu anha).

On Dört Hadis Rivayet Edenler
 
Abd’ur Rahman ibni Şibl (radiyallahu anh).

Sabit ibn'ud Dehhak (radiyallahu anh).

Talk ibni Ali (radiyallahu anh).

Ebu Ubeyde ibn'ul Cerrah (radiyallahu anh).

Tarik (radiyallahu anh),37 başka biri es-Sunabıhiyy (radiyallahu anh).

Abd’ur Rahman38 ibni Semura (radiyallahu anh).

el-Hakem ibni Umeyr (radiyallahu anh).

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kölesi Sefine (radiyallahu anha).

Ka'b Mürre (radiyallahu anh).

Ummü Süleym bintu Milhan (radiyallahu anha).

On Üç Hadis Rivayet Edenler
 
Ebu Leyla el-Ensari (radiyallahu anh).

Mu'aviye ibn'ul Hakem (radiyallahu anh).

Hasan ibni Ali (radiyallahu anhuma ecmain) ibni Ebi Talib.

Huzeyfe ibni Esid el-Gıfari (radiyallahu anh).

Selman ibni Amir (radiyallahu anh).

Urve el-Bariki (radiyallahu anh).

Safvan ibni Ümeyye (radiyallahu anh).

On İki Hadis Rivayet Edenler
 
Ebu Basra el-Gıfari (radiyallahu anh).

Abd’ur Rahman ibni Ebzey (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Ukeym (radiyallahu anh).

Amr ibni Ebi Seleme (radiyallahu anh).

Amir ibni Rabi'a (radiyallahu anh).39

Rabi'a ibni Ka'b (radiyallahu anha).

Seleme ibn'ul Muhabbik el-Hüzeli (radiyallahu anha).

eş-Şifa bintu Abdillah el-Adeviyye (radiyallahu anh).

Sübey'a el-Eslemiyye (radiyallahu anh)

On Bir Hadis Rivayet Edenler
 
Nübeyşe.

Ebu Kebşe el-Enmari (radiyallahu anh).

Amr ibn'ul Hamik (radiyallahu anh).

el-Hulb (radiyallahu anh).40

Vabisa ibni Ma'bed el-Esedi (radiyallahu anh).

Ebü'l Yeser (radiyallahu anh).

Mü'minlerin annesi Zeyneb bintu Cahş (radiyallahu anha).

Duba'e bint'uz Zübeyr ibni Abd’il Muttalib Busra bintu Safvan (radiyallahu anha).

On Hadis Rivayet Edenler
 
Mü'minlerin annesi Safiyye (radiyallahu anha).

Ummü Hişam bintu Harise el-Ensariyye (radiyallahu anha).

Ummü Mübeşşir (radiyallahu anha).

Ummü Külsum (radiyallahu anha).

Ummü Kurz (radiyallahu anha).

Ummü Ma'kıl el-Esediyye (radiyallahu anha).

Itban ibni Malik (radiyallahu anh),

[Urve ibni Mudarris (radiyallahu anh),

Mucemmi ibni Cariye

Nu'aym ibni Hemmar (radiyallahu anh)]41

Ebu Mahzure (radiyallahu anh).

Adiyy ibni Amire (radiyallahu anh).

Ebü'l Lahm'ın kölesi Umeyr (radiyallahu anh).

Huraym ibni Fatik el-Esedi (radiyallahu anh).

Dokuz Hadis Rivayet Edenler
 
Nevfel ibni Mu'aviye (radiyallahu anh).

Ebu't Tufeyl (radiyallahu anh).

Umare ibni Ruveybe.

Hamza ibni Amr el-Eslemi (radiyallahu anh).

İbn'ul Hanzeliyye (radiyallahu anh).

Hişam ibni Amir (radiyallahu anh).

Muttalib ibni Ebi Veda'e (radiyallahu anh).

Beşir ibn'ul Hasasiyye (radiyallahu anh).

Ebyed ibni Hemmal el-Me'ribi (radiyallahu anh).42

Ebu Reyhane (radiyallahu anh).

el-Eş'as ibni Kays el-Kindi (radiyallahu anh).

Ebu Sırma (radiyallahu anh).

Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 
Ebu Rimse (radiyallahu anh).43

Hüseyn ibni Ali (radiyallahu anhuma ecmain) ibni Ebi Talib.

Ebu Atik (radiyallahu anh).44

Abd’ul Muttalib ibni Rai'a (radiyallahu anh).

el-Esved ibni Seri (radiyallahu anh).

Cerhed'ul Eslemi (radiyallahu anh).

Hubşi ibni Cünade (radiyallahu anh).

Üsame ibni Şerik (radiyallahu anh).

Amr ibni Harice (radiyallahu anh).

Hanzele el-Katib (radiyallahu anh).

Ruveyfi ibni Sabit (radiyallahu anh).

Abd’ur Rahman ibni Ebi Bekir es-Sıddik (radiyallahu anhuma ecmain).

Bilal ibn'ul Haris el-Muzeni (radiyallahu anh).

Aiz ibni Amr el-Muzeni (radiyallahu anh).

Umm'ül Husayn (radiyallahu anha),45

Havle bintu Kays (radiyallahu anha).

İbni Mes'ud (radiyallahu anh)'ın hanımı Zeyneb (radiyallahu anha).

el-Furay'a bintu Malik (radiyallahu anha).     

Hansa bintu Hidam (radiyallahu anha).

Umeyme bintu Rukayyika (radiyallahu anha).

Yedi Hadis Rivayet Edenler
 
Üvey ibni Saide.

Ebu Ümeyye (radiyallahu anh).

Kutba ibni Malik (radiyallahu anh).

Habib ibni Seleme (radiyallahu anh).

Avf ibni Malik ibni Nadle (radiyallahu anh).

Ebu Cum’a (radiyallahu anh).

Katade ibn'un Nu'man ez-Zaferi (radiyallahu anh).

Abdullah ibn'us Saibin (radiyallahu anh).

Muhammed ibni Abdillah ibni Cahş (radiyallahu anh).

Seleme ibni Kays el-Eşcai (radiyallahu anh).

Mu'ayki ibni (radiyallahu anh).

Kays ibni Tıhfa (radiyallahu anh).

Seleme ibni Sahr el-Beyadi (radiyallahu anh).

Ukbe ibn'ul Haris (radiyallahu anh).

el-Haris ibni Yezid el-Bekri (radiyallahu anh).

el-Haris ibni Evs (radiyallahu anh).

Arfece (radiyallahu anh).

Ali ibni Şeyban (radiyallahu anh).

el-Müseyyib (Bana göre: Ebu Sa'id'dir).

el-Müstevrid46 ibni Şeddad (radiyallahu anh).

Abdullah el-Muzeni (radiyallahu anh).

Kays ibni [Ebi] Garaza (radiyallahu anh).47

Süveyd ibn'un Nu'man (radiyallahu anh).

Ummü Halid48, bana göre bintu Halid'dir (radiyallahu anha).

Ummü Haram bintu Milhan (radiyallahu anha).

Mü'minlerin annesi Ürnmü Seleme'nin kızı Zeyneb (radiyallahu anha).

Mü'minlerin annesi Cüveyriyye (radiyallahu anha).

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı cariyesi Selma (radiyallahu anha).

Altı Hadis Rivayet Edenler
 
Asım ibni Adiyy (radiyallahu anh).

Mihnef ibni Süleym (radiyallahu anh).

Kurz49 ibni Alkame (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Hanzele (radiyallahu anh).

Seleme ibni Yezid (radiyallahu anh).

el-Hucac el-Eslemi (radiyallahu anh).

el-Haris el-Eş'ari (radiyallahu anh).

Rafi ibni Arabe (radiyallahu anh).

Nasr ibni Hazm el-Feletan50 ibni Asim (radiyallahu anh).

Zu Mihmar (radiyallahu anh).

Ebu Ayyaş ez-Zureki (radiyallahu anh).

en-Nu'man ibni Mukarrin (radiyallahu anh).

Harise ibni Vehb el-Huza'i (radiyallahu anh).

Ebu Vehb el-Cüşemi (radiyallahu anh).51

Malik ibn'ul Huveyris (radiyallahu anh).

Süveyd ibni Mukarrin (radiyallahu anh) -Üç Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredilmiştir.52

el-Muhacir ibni Kunfuz (radiyallahu anh).

Uveymir iibni Eşkar (radiyallahu anh).

Hişam ibni Hekim ibni Hizam (radiyallahu anh).

Muhammed ibni Safvan (radiyallahu anh).

Kabisa ibn'ul Muharik (radiyallahu anh).

Akil ibni Ebi Talib (radiyallahu anh).

Süleym ibni Amr'ın53 annesi Ümmü Cundub (radiyallahu anha).

Ümm'ül Ala (radiyallahu anha).

Bişr ibni Süheym (radiyallahu anh).

Ebu'l Hamra (radiyallahu anh).

Beş Hadis Rivayet Edenler
 
Hufaf ibni İma (radiyallahu anh).

Suhar el-Abdi (radiyallahu anh).

Rabi'a ibni İbad (radiyallahu anh).

Ebu Arib (radiyallahu anh).

Malik ibni Sa'sa'a (radiyallahu anh).

Mucaşi ibni Mes'ud es-Sülemi (radiyallahu anh).

Kabus ibni Ebi'l Mehank (radiyallahu anh).54

Yezid ibni Ebi'l Esved (radiyallahu anh).

Ma'n ibni Yezid (radiyallahu anh).

Osman ibni Talha (radiyallahu anh).

Ma'kıl ibni Sinan el-Eşca'i (radiyallahu anh).

Seleme ibni Nufeyl es-Sekuni (radiyallahu anh).

Sa'lebe ibn'ul Hakem (radiyallahu anh).

Ma'mer ibni Abdillah ibni Nadle el-Adevi (radiyallahu anh).

Amr ibni Hazm (radiyallahu anh).

Mihcan ibn'ul Edra (radiyallahu anh).

Ebu'l Ca'd (radiyallahu anh).55

Ebu Abs ibni Cebr (radiyallahu anh).56

Salim ibni Ubeydillah (radiyallahu anh).

es-Saib ibni Hallad (radiyallahu anh).

Lakit ibni Sabira (radiyallahu anh).

Süfyan ibni Abdillah (radiyallahu anh).

Süfyan ibni Ebi Züheyr (radiyallahu anh).

Huveylid57 ibni Sa'lebe ibni Malik (radiyallahu anh).

Ümmü Buceyd (radiyallahu anha).

Ümmü'd Derda (radiyallahu anha).

Mü'minlerin annesi Sevde (radiyallahu anha).

Safiyye bintu Şeybe (radiyallahu anha)

Ummü Eymen (radiyallahu anha).

Halid ibn'ul Velid (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Selam (radiyallahu anh).58Alıntı yapılan: dipnotlar
2- Asıl nüshada 5364 diye yazılıdır. Tashih (c), (d) ve (t)’ye göre yapıldı.

3- Bu ilave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı. Asıl nüshada, Enes ibni Malik (radiyallahu anh), sıralamada Aişe (radiyallahu anha)'dan sonra gelmekledir. Biz burada öne aldık.

4- İlave, (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı. Asıl nüshada "Ömer", "Ali"'den sonra gelmektedir.

5- İlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı.

6- İlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı.

7- Asıl nüshada "Ebu Zer", "Sadece İki Yüz Hadis Rivayet Edenler" başlığı altında "Huzeyfe ibn'ul Yeman"dan sonra zikredilmiştir. Bu başlık anlamsızdır. Zira biz burada asıl nüshada belirtilenin aksine, Ebu Zer (radiyallahu anh)'ın rivayet ettiği hadis sayısını (c), (d) ve (t)'ye bakarak 281 olarak tesbit ettik.

8- (c), (d) ve (t)'de 250 hadis rivayet ettiği belirtilmiştir.

9- Asli nüshada 123 hadis rivayet ettiği kaydedilmektedir, (c), (d) ve (t)'ye bakılarak düzeltildi, (c)'de Sevban (radiyallahu anh) zikredildikten sonra Semure ibni Cundub (radiyallahu anh)'ın 123 hadis rivayet ettiği belirtilmiştir.

10- Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

11- Köşeli parentez içindekiler (C), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

12- Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir, (t)'de Ammar (radiyallahu anh) zikredildikten sonra, Amr ibni Avf (radiyallahu anh)’ın 62 hadis rivayet ettiği belirtilmektedir. Diğer iki nüshada ise bu ifade yoktur.

13- Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve {t)'ye göre ilave edilmiştir.

14- Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

15- Köşeli parentez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

16- Bu ad Fedale şeklinde (f harfinin üstün hareke edilmesi ile) okunması gerekir. Başka şekilde telaffuz etmek yanlıştır. el-Kamüs'un yazarı, onu Fudale (f harfinin ötresi ile) okumuştur. Bu şekilde okumak yanlıştır.

17- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

18- (c) ve (t)'de "el-Mikdam Ebu Kerime" şeklinde yazılıdır. Ebu Kerime onun künyesidir.

19- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

20- Müellif, aynı şahsı Yirmi Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredecektir. Onlardan biri Ebu Berde ez-Zuferi (radiyallahu anh) olabilir. Bkz. Ahmed ibni Hanbel, Müsned.

21- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

22- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

23- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

24- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

25- İki köşeli parantez İçindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

26- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

27- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre İlave edildi.

28- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre İlave edildi.

29- Abdullah ibni Selam (radiyallahu anh), bu kitapta "Beş Hadis Rivayet Edenler" başlığı altında zikredilmiştir. Yukarıda iki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

30- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre iiave edildi.

31- İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

32- İkİ köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

33- Asıl nüshada Beltea diye yazılıdır, (c), (d), (t) Ahmed ibni Hanbel'in Müsned'ine göre düzeltildi.

34- Müellif aynı kişiyi Yirmi Altı Hadis Rivayet Edenler arasında da zikretti. Bu iki kişiden biri Ebu Berde ez-Zaferi olabilir. Bkz. Ahmed ibni Hanbel, Müsned.

35- İki köşeli parantez içindekiler asıl nüshada yok. (c), (d) ve (t)'de bulunmaktadır.

36- (c) ve (t)'de "İbni Hevale" şeklindedir. Bu Abdullah ibni Hevale'dir. Künyesi Ebu Hevale'dir.

37- (c) nüshasında zikredilmemiş; (t)'de ise 'aher' kelimesi yoktur.

38- Asıl nüshada Abdullah'tır. el-İsabe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

39- Asıl nüshada Rabi diye yazılıdır.

40- el-Mecd, el-Kamus'ta diyor ki; "el-Huib, Ebu Kabisa Yezid ibni Kanafe et-Tai'nin lakabıdır. Muhaddisler, onu el-Hulb diye okurlar. Doğrusu el-Helb'tir." Bizce doğru olan ise, nakil alimleri olan muhaddislerin tesbit ettiğidir.

41- (c) ve (t)'ye göre yapılan bir ilevedir. Bu iki nüshanın asıllarına göre ise, "Hemmar"ın yerine "Hemmaz" bulunmaktadır. el-İsabe, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, 5/286; İbni Sa'd, VII/I1, 135'e göre doğru olanı ise, Nu'aym ibni Hemmar'dır. el-İsabe'de şöyle yazılmaktadır: "Nu'aym ibni Hemmar", ona İbni Hebbar, İbni Heddar veya İbni Himar da denilmiştir. En doğrusu ise Hemmar'dır.

42- Asıl nüshada "el-Harisi" diye yazılıdır. el-İsabe'ye göre doğrusu, Ebyed ibni Hammal el-Me'ribi Sebeı şeklindedir. İbni Sa'd, V, 382'ye göre "el-Mazıni", onun üzerine yapılan bir açıklamada ise "el-Me'ribi" diye yazılıdır. Tehzib’un Nevevi, 1/1O7'de "Hemmal" ve "el-Me'ribi" kelimelerinin, yukarıda yazıldığı şekilde okunması gerektiği belirtilmiştir.

43- Ahmed ibni Hanbel, Müsned; el-İsabe ve (c)'de bu isim aynı yukarıda yazıldığı şekildedir. (t)'de ise "Ummü Rumeysa" şeklindedir.

44- Asıl nüshada İbni Atik diye yazılıdır.

45- Asıl nüshada Ebu'l Husayn diye yazılıdır, (c), (d), (t), Ahmed ibni Hanbel, Müsned ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

46- Asıl nüshada el-Musavvir diye yazılıdır, (c), (d), (t), Ahmed ibni Hanbel, Müsned ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

47- Asıl nüshada "Kays ibni Azaza" şeklindedir. el-İsabe'ye göre doğrusu Kays ibni Ebi Garaza'dır.

48- Künyesi ile meşhurdur. İsmi Emet'tir.

49- Asıl nüshada Küneyf diye yazılıdır. el-İsabe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

50- Asıl nüshada el-Belevan şeklindedir. el-İsabe, Usd'ul Ğabe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

51- Asıl nüshada el-Huşeni şeklindedir. el-İsabe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

52- İki tire arasındakiler nüshayı yazanın bir eklemesi olabilir.

53- Asıl nüshada da bu ad, "Süleym ibni Amr'ın annesi" şeklinde geçmektedir. İbni Sa'd, 8/224'te de Süleym olarak geçmektedir. Ne var ki bu zat annesine isnad edildiğinde, "Süleyman ibni Amr ibn'ul Ahves" olarak zikredilmiştir. Yani Süleym'in yerine Süleyman yazılmıştır. el-İsabe'de de ismi, "Süleyman" olarak geçmektedir. İbni Hacer, et-Tehzib’de onun biyografisini, "Süleyman ibni Amr ibn'ul Ahves" adı altında yazıyor ve diyor ki: "Babası ve annesi Ummü Cundub'ten hadis rivayet etmiştir. Anne ve babası sahabi idiler."

54- İbni Hacer, el-İsabe'de der ki: "Kabus ibn'ul Meharık ya da İbni Ebi'l Meharık... Meşhur bir tabiidir... Yanlış anlaşılması muhtemel bir yazıda okuduğuma göre, İbni Hazm, onu Baki ibni Mahled Müsned'inin tertibi üzere zikretmiş ve Rasulullah'dan altı hadis rivayet ettiğini belirtmiştir. Ben derim ki, bu hadisler mürseldirler." 

55- Asıl nüshada Ebu'l Ca'id olarak geçer. el-İsabe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi. Bu zat, Ebu'l Ca'd ed-Damri'dır.

56- el-İsabe'de; Ebu Ubeys ibni Cebr olarak geçer.

57- Asıl nüshada, Huveyle bintu Sa'lebe'dir. el-İsabe ve (c)'ye göre düzeltildi.

58- Hatid ve Abdullah ibni Selam (c), (d) ve (t)' de zikredilmemişlerdir. Bu eserde Abdullah, Yirmi Beş Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredildi.
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 963
 • Değerlendirme Puanı: +15/-0
Dört Hadis Rivayet Edenler
 
Abdullah ibni Yezid el-Ensari.

Ubeyy ibni Malik.

Ebu Hazim el-Ensari.

Mu'az ibni Afra.

Sa'id Ebu Abd’ul Aziz.59

Hani ibni Hani (radiyallahu anh).

Kabisa ibni Zueyb'in babası Zueyb (radiyallahu anh).

el-Ala ibn'ul Hadremi (radiyallahu anh).

Ebu Huzame (radiyallahu anh).

Vahşi ibni Harb (radiyallahu anh).

Kays ibni Asim (radiyallahu anh).

Malik ibni Hübeyre (radiyallahu anh).

Rukane ibni Abdi Yezid ibn'ul Haris.

[el-Haris ibni Amr (radiyallahu anh)].60

Ebu Zeyd el-Ensari.

Sebre61 ibni Fatik (radiyallahu anh).

Utbe ibni Gazvan (radiyallahu anh).

Osman ibni Maz'un (radiyallahu anh).

el-Haris ibni Müslim (radiyallahu anh).

el-Hakem (radiyallahu anh).

Ebu Lebibe (radiyallahu anh).62

Feyruz ed-Deylemi (radiyallahu anh).

el-Haris ibni Kays (radiyallahu anh).

Halid ibni Urfuta (radiyallahu anh).

Busr ibni Ebi Ertat (radiyallahu anh).

Amr ibni Ümeyye (radiyallahu anh)63 başka biri.

Abd’ur Rahman ibni Safvan (radiyallahu anh).

el-Haccac ibni Amr ez-Zubeydi (radiyallahu anh).

Abd’ur Rahman ibni Hasene (radiyallahu anh).

Muhammed ibni Sayfi (radiyallahu anh).

Cariye ibni Kudame.

Tarik ibni Abdillah el-Muharibi (radiyallahu anh).

Sinan ibni Senne (radiyallahu anh).

Deylem el-Himyeri (radiyallahu anh).

Ziyad ibn'ul Haris (radiyallahu anh).

Mu'aviye ibni Hudeyc (radiyallahu anh).

Hezzal (radiyallahu anh).

Akka64 ibni Veda'e (radiyallahu anh).

Abbas ibni Mirdas (radiyallahu anh).

ed-Dehhak ibni Süfyan (radiyallahu anh).65

Ebu Ruhm (radiyallahu anh).

Ebu Beşir el-Ensari (radiyallahu anh).

Ebu Cebire el-Ensari (radiyallahu anh).

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kölesi Zeyd ibni Harise (radiyallahu anh).

İbni Ebi Amire (radiyallahu anh).

el-Carud el-Abdi (radiyallahu anh).

Ebu Necih es-Sülemi (radiyallahu anh).

Ümmü Dabbe (radiyallahu anha).66

Bintu Leyla (radiyallahu anha).

Umm'ül Münzir (radiyallahu anha).

Bintu Kerdem (radiyallahu anha).67

Ummü Habibe bintu Sehl (radiyallahu anha).68
 
Üç Hadis Rivayet Edenler
 
Yusuf ibni Abdillah ibni Selam (radiyallahu anh).

Harmele (radiyallahu anh).

Budeyl ibni Verka (radiyallahu anh).

Hakim ibni Mu'aviye (radiyallahu anh).

Ğutayf ibn'ul Haris (radiyallahu anh).

el-Haris ibni Ziyad (radiyallahu anh).

Ali ibni Talk (radiyallahu anh).

Cünade el-Ezdi (radiyallahu anh).

Muharriş el-Ka'bi (radiyallahu anh).

el-Adda69 ibni Halid (radiyallahu anh).

Abis70 et-Temimi (radiyallahu anh).

Hanzele ibni Hizim (radiyallahu anh).

el-Ağar (radiyallahu anh).

Dihye el-Kelbi (radiyallahu anh).

el-Akram (radiyallahu anh).

Şerik ibni Tarik (radiyallahu anh).

Ebu Lebid el-Ensari(radiyallahu anh).

Ebu Azza (radiyallahu anh).

Bedir Savaşı'na katılanlardan:

Ebu Habbe (radiyallahu anh),

Amir71 ibni Sabit (radiyallahu anh),

Nubeyt ibni Şurayt (radiyallahu anh).72

Enes ibni Malik el-Eşheli (radiyallahu anh).

Zu't Cevşen ed-Dıbabi (radiyallahu anh).

Malik ibni Hisl73 Oğulları'ndan Abdullah ibn'us Sa'di (radiyallahu anh).

Ebu Zeyd (radiyallahu anh).

Muhayyisa (İki hadis rivayet edenler arasında da zikredilmiştir).

Abd’ur Rahman ibni Ma'mer Hebbar ibni Sayfi (radiyallahu anh).74

Sehl ibn'ul Hanzeliyye el-Ensari (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Ebi Habibe (radiyallahu anh).

İbni Ummi Mektum (radiyallahu anh).

İbni Mukarrin (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Ebi'l Ced'a (radiyallahu anh).75

Ebu Buheyne el-Bahili (radiyallahu anh).76

Sa'id ibni Hureys (radiyallahu anh).

Süheyl ibn'ul Beyda.

Yezid ibni Sabit (radiyallahu anh).

Ferve ibni Müseyk (radiyallahu anh).

Ebu Abd’ir Rahman el-Cuheni (radiyallahu anh).

Ca'de Ebu Cez (radiyallahu anh).

Hanzele el-Useydi (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Abdillah ibni Ubeyy ibni Selul (radiyallahu anh).

Atıyye es-Sa'di (radiyallahu anh).

Ebu Sa'id el-Ensari (radiyallahu anh).

Malik ibni Abdillah (radiyallahu anh).

Suveyd77 ibni Hubeyre (radiyallahu anh).

Harice ibni Huzafe (radiyallahu anh).78

Halid ibni Sa'id (radiyallahu anh).

Abdullah79 ibni Karib (radiyallahu anh).

Ebü'l Beddah (radiyallahu anh).80

Ebu Sehm (radiyallahu anh).

Ebu İnebe (radiyallahu anh).

Kerdem ibni Kas (radiyallahu anh).81

Halid ibni Ali (radiyallahu anh).82

Ka'b ibni Asim el-Eşkari (radiyallahu anh).

Halid el-Huza'i (radiyallahu anh).

Abdullah ibni Habib (radiyallahu anh).

Seleme (radiyallahu anh).

Suveyd ibni Kays (radiyallahu anh).

Ebu Haşim ibni Utbe ibni Ebi Rabi'a (radiyallahu anh).

Basra ibni Ebi Basra (radiyallahu anh).83

Atiyye el-Kurazi (radiyallahu anh).

Harise ibni Vehb el-Huza'i (radiyallahu anh).

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı kölesi Ubeyd (radiyallahu anh).

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı cariyesi Muveyhibe (radiyallahu anha).

Ümmü Eyyub (radiyallahu anha).

Muhammed ibni Hatib'in annesi Ümmü Cemil (radiyallahu anha),

Ümmü Ferve (radiyallahu anha).

es-Samma bintu Bişr (radiyallahu anha).

Fatima bintu Ebi Hubeyş (radiyallahu anha).

Ümmü Sa'd (radiyallahu anha).84

Enise (radiyallahu anha).

Selame (radiyallahu anha).

Dürre bintu Ebi Leheb (radiyallahu anha).

Meymune bintu Sa'd (radiyallahu anha).85

İki Hadis Rivayet Edenler
 
Abdullah ibni Hanzala el-Gasil.

el-Velid ibni Ukbe.

Abd’ur Rahman ibni Aiz.

Ebu Bekir'in azadlı kölesi Sa'd.86

Süleym ibni Cabir el-Cuheni.87

Evs ibn'us Samit.

el-Muttalib ibni Abdillah ibni Hantab.

Abd’ur Rahman ibni Ezher.

Abd’ur Rahman ibni Ebi Amre.

el-Ürs ibni Amire.88

Seleme ibni Selame ibni Vakş.

Muhammed ibni Hatıb.

Ebu Rafı el-Ğıfari.

Useyd ibni Züheyr.

el-Haris ibni Kays.

Ebu Selame.

Abdullah ibni Erkam.

Sabit ibni Vedia.

Mes'ud.

Ebu İbrahim.

Sa'id ibni Sa'd.

Utbe.

Evs ibni Huzeyfe.

Ebu'l Verd.

Katade ibni Milhan.

Hamel ibn'un Nabiğa.

Hakim ibni Sa'd el-Muzeni.

Ebu's Semh.

Abdullah ibni Kurayt.

Ka'b ibni İyaz.

Sevade ibn'ur Rabi. [89]

Abdullah ibn'us Saib.

Ebu Nemle.90

Abdullah ibni Adiyy.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in çobanı Ebu Selma.

Ebu Züheyr en-Numeyri.

Utbe91 ibn'ul Haris ibni Amir.

Ebu Amra.

Seleme el-Hüzeli.

Furat ibni Hayyan.

Mu'aviye ibni Cahime.

el-Haşhaş.92

Hakim ibni Cabir.

Ma'kil ibni Ebi Ma'kıl.

Sahr93 el-Ğamidi.

İyas ibni Abdillah el-Muzeni.

Ebu Rifa'a.

Vehb ibni Huzayfe.

Ebu Mecze'e Zahir.94

Ya'la el-Amiri.

Abdullah ibn'ul Cüheym.

İyaz el-Eş'ari.

Amr ibni Gaylan.

Riyah ibn'ur Rabi.

Abdullah el-Kureşi el-Farişi.95

Amr ibn'ul Ahves.

Surrak.

Suveyd ibni Hanzele.

Rifa'a el-Cuheni.

Abd’ur Rahman ibn'ul Murakka.96

Ebu'l Ca'd.

Mihsan.

Rafi ibni Amr el-Muzeni.

Ebu Selit.

Eşecc Beni Asr.

Nafi ibn'ul Haris.

Amr ibni Tağlib.

Ebu Ğutayf.

Ebu Burde.

Zu'l Esabi.

Ukbe ibn'ul Haris.

Ebu Umame el-Harisi.

Attab ibni Şumeyr.

Muhammed ibni Abdillah ibni Selam.98

Ebu Mersed el-Ganevi.

İbn'ur Rasim.99

Ubade.

Adiyy ibni Adiyy.

İbni Muhaşm.100

Ebu Kuleyb.101

Halid ibn'ul Leclac.102

Ubeyy ibni Umara.103

Ayyaş104 ibni Ebi Rabi'a.

Züheyr.

Bureyl es-Sedhali105

el-Haris bibn'ul Bersa.

Malik ibni Abdiilah el-Ezdi.

İbn Su'ayr.106

Malik (Ebu Safvan).107

Busr ibni Cehhaş.108

Rabi'a ibn'ul Had.

Zu'l Yedeyn.

Abdullah ibni Malik.

Ukbe ibni Malik.

ez-Zubeyb.109

Zeyd ibni Ebi Evfa.

el-Haris ibni Hişam.

Ebu Sabit.

Kudame ibni Abdillah.

Ebu'l Uşera.

Ebu Seyyare el-Mute'i.110

Nu'aym ibn'un Nehham.

el-Esle.

Ümmü Tarik.111

Havle bintu İlyas.

Ummü Umara.

Sehle bintu Süheyl.112

Ummü Abdillah bintu Evs.

Umm'ül Hakem.

Ummü Beşir bintu113 el-Bera ibni Ma'rur.

Aişe bintu Kudame.

Ummü Ziyad.

Ummü Varaka.

Ummü Abd’ir Rahman ibni Tarik.

es-Sevda.

Meymune bintu Sa'd.114

Cuzame bintu Vehb.

Ummü Ma'bed.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı cariyesi Meymune.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı cariyesi Mariye.

[Ebu]115 Selame.

Umeyme.

Sa'd ibn'ul Ala116 [Ebu Muhammed der ki: Bu zatın adı bir hadis rivayet edenler arasında zikredilmiş. Onun iki hadis rivayet ettiğini biliyorum.]117Alıntı yapılan: dipnotlar
59- (c)'de, Sa'id ibni Abd’il Aziz; (d)'de Sa'id ibni Abd’il Uzza olarak yazılıdır. Her ikisi de yanlıştır. Bkz. el-İsabe, #3289; ve el-Kuna, 721

60- (c), (d) ve (t)'ye göre eklendi.

61- Asıl nüshada "Semre" olarak geçer. Bizim yukarıda zikrettiğimiz daha doğru ve tercihe şayandır.

62- Asıl nüshada, Ebu Lebine'dir. (c), (d), (t) ve el-İsabe'ye, göre düzeltildi.

63- Asıl nüshada, "Abd’ur Rahman ibni Safvan'ın kardeşi Amr ibni Ümeyye ed-Damri" olarak geçmektedir. Bu apaçık olarak yanlıştır.

64- Asıl nüshada, "Attaf'tır. (c), (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

65- Asıl nüshada, "Süfyan"ın yerine "Osman" yazılıdır, (c), (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzel­tildi.

66- (c) ve (t)'de, "Ümmü Dubayye"; (d)'de ise "Ummü Tubayye" olarak geçmektedir.

67- Asıl nüshada "İbni Kerdem"; (c) ve (t)'de "Ummü Kerdem" olarak geçmektedir. Her ikisi de yanlıştır. Bu künyeye sahip kimse yoktur. Bu hanım "Meymune bintu Kerdem"den başka kimse değildir. Bkz. İbni Sa'd, 8/222; el-İsabe; Ahmed ibni Hanbel, Müsned, 366

68- (t)'de Dört Hadis Rivayet Edenler başlığı altına şu kişiler de eklenmiştir: "Ruveybe, Tarik ibni Eşim/Uşeym, Abdullah ibni Ebi Hadred.

69- Asıl nüshada "el-Azzal"dır. (c) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

70- Asıl nüshada, "Amir"dir. (c), (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

71- Asd nüshada, "Ömer" olarak geçmektedir. el-İsabe'ye göre düzeltildi.

72- (t)'de el-Berki'nin rivayeti ile İki Hadis Rivayet Edenler arasında adı geçmektedir.

73- Asıl nüshada, "Huseyl" şeklindedir, (c) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

74- (t) ve (d)'de "Uhban" olarak geçer. el-İsabe'de ise; "Hebbar ibni Sayfi", sahabiler arasında zikredilmiştir. Ebu Ömer'e göre onun sahabi olup olmadığını incelemek gerekiyor. Yine bkz. "Uhban ibni Sayfi", el-İsabe, nr. 306.

75- Asıl nüshada, el-Cev'a'dır. (c), (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

76- (t) ve el-İsabe, #1006'da: "Ebu Mucibe/Muceybe"; yine el-İsabe, #111 'de: "Ebu Buheyne" olarak yazılıdır. İbni Hacer diyor ki: "Zehebi, et-Tecrid'de, Baki ibni Mahled'e nisbet edip, 'Ben onun İbni Buheyne olduğunu sanıyorum; o Abdullah ibni Buheyne'dir.' diye belirtmiştir."

77- Asıl nüshada, yanlış olarak Şerid yazılıdır.

78- Asıl nüshada, "Haram" diye yazılıdır, (c), (d), (t) ye el-İsabe'ye göre düzeltildi.

79- Asıl nüshada, Ubeydullah yazılıdır, (c), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

80- Asıl nüshada, Ebu'l Bezzah yazılıdır. Doğrusu (c) ve el-İsabe'ye göredir. (t)'de ise, Ebu'd Derrac şeklinde yazılıdır.

81- Asıl nüshada da bu isim bu şekildedir, (t)'de babasının adı zikredilmemiştir. Bize göre de "Kas" adı yanlıştır. Onunla ilgili bir şey bilmiyoruz.

82- Bu ad da kesin olarak yanlıştır, (t)'de "Halid ibni Celi" olarak geçer. O da yanlıştır. Sahabe arasında Halid adında çok sayıda kişi var. Burada hangisinin kasd edildiğini bilemiyoruz.

83- Asıl nüshada, Ba'ra'dır. (c), (d), (i) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi. 

84- Asıl nüshada, Sa'de'dir. (c), (d), ft) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

85- (t)'de Üç Hadis Rivayet Edenler başlığı altında şu isimler de eklenmiştir: Cariye ibni Zafer, Ebu Gazan el-Hanefi, Habeşi ibni Cunade, Sa'id ibni Yerbu' ibni Ankeşe, Süveyd, Abdullah ibni Huzafe, Umara ibni Hazm, Amr ibni Mürre el-Cuheni, Malik ibni Rabi'a Ebu Meryem, Malik ibni Amr el-Kuşeyri, Ebu Fatıma el-Ezdi.

86- Asıl nüshada, Sa'id'dir. (c), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi

87- (c) ve (t)'de: "el-Huceymi"dir.

88- Asıl nüshada, el-Ma'rıs ibni Ebi Amire olarak geçer, (c), (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

89- el-İsabe, 358l'de: "Hem İbn'ur Rabi' hem de İbni Rabi şeklinde okunabilir." denilmektedir.

90- Asıl nüshada, Ebu Nemile'dir. el-İsabe ve (t)'ye göre düzeltildi. Adı ya (t)'de olduğu gjbi Mu'az; ya da el-İsabe'de olduğu gibi Ammar ibni Mu'az'dır.

91- el-İsabe, #6739'da İbni Hacer diyor ki: "Zehebi, et-Tecrid'de, Baki bin Mahled'e dayandırarak düzeltme yapmıştır. Ayrıca Baki'nin iki hadis rivayet eden bu zatın adını yanlış okuduğunu belirtmiştir. Adı geçen kişi, meşhur sahabi Ukbe ibn'ul Haris ibni Amir bin Nevfel'den başka biri değildir.

92- Asıl nüshada, "el-Heshas" olarak geçer, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi, (t)'de; el-Haşhaş el-Anberi diye yazılıdır. el-İsabe, #1708'de: "el-Heshas... Ebu Ömer diyor ki: İbni Ebi Hatim noktasız ha ile diğerleri ise noktalı hi harfi ile bu adı zikretmişlerdir. Şayet diğerlerinin zikrettikleri doğru ise bu zat el-Haşhaş el-Anberi'dir."

93- Asıl nüshada, Sahra'dır.

94- Asıl nüshada, Ebu Mecze'e ibni Zahir şeklindedir. el-İsabe, #1005'e göre düzeltildi.

95- (c)'de el-Farisi'nin yerinde el-Firasi bulunmaktadır; (t)'de ise sadece "Abdullah el-Kureşi" yazılıdır.

96- (c) ve (t)'de "Abdullah ibn'ul Murakka" yazılıdır. el-İsabe, #4936'da ise "Abdullah" olarak zikredilmiş ve "Abd’ur Rahman"a atıfta bulunulmuştur. Zira biyografisi, 5191 numarada bu adla yazılmıştır.

97- Asıl nüshada Şehr'dir. el-İsabe, #5387'ye göre, doğrusu Attab ibni Şumeyr'dir. Şumeyr yerine Numeyr de söylenmiştir.

98- (c) ve (d)'de İki Hadis Rivayet Edenler arasında adı geçmemektedir, (c), (d) ve (t)'de onun adı Bir Hadis Rivayet Edenler, arasında geçmektedir.

99- (c)'de, Ebu'l Vesim olarak geçer.

100- Asıl nüshada, "Ebu Muhays"; (t)'de "Tarik ibni Muhaşın" olarak zikredilir. el-İsabe'de ise şöyle yazılıdır: "Tarık ibni Kuleyb; Zehebi, et-Tecrid'de, Baki ibni Mahled'e dayandırarak onun adını zikredip düzeltmiştir. Der ki: Bu kişiye İbni Muhaşın da denilmiştir. Ben derim ki, İbni Muhaşın, ikinci tabakadan tabiidir."

101- Asıl nüshada, Ebu Kelb'tir. el-İsabe ve (t)'ye göre düzeltildi.

102- Asıl nüshada, el-Cellah'tır. (t)'de el-Leclac'dır. el-İsabe'de yazılanı doğru ve aslına uygun olarak gördük.

103- Asıl nüshada, "İbni Ebi Umara"dır. (c), (t) ve el-İsabe, 29'a göre düzeltildi.

104- Asıl nüshada, İyaz'dır. (t), (c) ve (d)'ye göre düzeltildi.

105- Asıl nüshada, Büzeyl eş-Şihabi'dir. (c)'de, Niizeyl eş-Şihali'dir. Tesbit ettiğimiz ise, el-İsabe, #631'e göredir. Bu isim hakkındaki ihtilaflar için bkz. el-İsabe, #631, #8689.

106- Bu zat Sa'lebe ibni Su'ayr'dır. Ona İbni Ebi Su'ayr da denilmiştir.

107- Asıl nüshada, "Ebu Safvan" ayrı olarak tek başına yazılmıştır. Bkz. el-İsabe, #7665.

108- Asıl nüshada, "Uneys ibni Cehhaş" olarak yazılmış, yanlıştır. el-İsabe, 1/153'e göre düzeltildi.

109- (t)'de, "ez-Zuneyb"dir. Hem ez-Zubeyb, hem de ez-Zuneyb için bkz. el-İsabe, #2778.

110- Asıl nüshada, Ebu Sinan el-Mu'ammi şeklinde yazılmış, (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

111- Buradan "Sebre ibni Ebi Fakiri"e kadar (c) nüshasından eksiktir.

112- Asıl nüshada Sehl ibni Süheyl'dir, (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

113- (t)'de Ummü Bişr'dir. İbni Hacer her iki tarzı da caiz görmüştür.

114- El yazmalı nüshanın hamişinde üç hadis rivayet edenler olarak takdim edilmiştir.

115- (t) ve el-İsabe’ye, göre yapılan bir ilavedir.

116- İbn'ul Cevzi, iki hadis rivayet edenleri daha çok sıralamıştır. Onun zikrettiklerinin çoğu el-Berki'nin tahric ettikleridir: Temim ibni Zeyd, Ca'de ibni Halid, Harise ibn'un Nu'man, Zeyd'in kardeşi Harise, Hamza ibni Abd’il Muttalib, Bintu Samir, Dehr ibn'ul Ahram, Seleme ibn'ul Huza'i, Sender ibni Şurahbil ibni Hasene, Şeybe ibni Utbe, Abdullah ibni Salebe, Abdullah ibni Rabi'a ibn'ul Haris, Abdullah ibni Ebi Rabi'a, Abde ibni Hazn, Amr ibni Ka'b el-Yami, Umeyr ibni Katade, Ma'kıl ibni Mukarrin, Yesir (Useyr) ed-Dermeki.

117- (d)'ye göre yapılan bir ilavedir.
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 963
 • Değerlendirme Puanı: +15/-0
Bir Hadis Rivayet Edenler
 
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı kölesi Mihran.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in azadlı cariyesi Saniye.118

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in azadlı kölesi Ebu Sulma.

Abd’ur Rahman ibni Sebre.119

Rafi ibni Ebi Rafi.

Abdullah ibn'us Sa'di.120

el-Haris ibni Hazme.

Ebu'l Ala el-Ensari.

Yezid ibni Nu'aym.

Kays ibni Sehl.

el-Fukaym.

Ebu Hani.

Merzuk es-Saykal.121

Şu'ayb.

Ebu Davud[122]

Umeyr ibni Amir ibni Malik.

Zenkel.123

Basra.124

Kabisa el-Beceli.125

Süleyman.

Sabit ibni Ebi Asim.126

Haraşe ibn'ul Hurr.127

Mıhmer128 ibni Mu'aviye.

Malik ibni Uheymir.

Sa'd.

Ömer el-Has'ami.129

Hilal.

Amr el-Aclani.

Abd’ur Rahman ibni Aiş el-Hadremi.130

ei-Haris ibn'ul Haris.

Amr ibni Mürre el-Cuheni.

İbni Zeml.131

Ebu Kırsafe Cendere132 ibni Hayşene.

İbn'us Sımt.

Ebu Ali ibn'ul Buheyr.133

Abd’ur Rahman ibni Utbe.

Ebu Şebib.134

Abdullah ibni Sa'd.

Cebele ibn'ul Ezrak.

Abd’ur Rahman ibni Katade.

el-Had.135

Hind ibni Ebi Hale.

Harmele el-Anberi.136

Sa'sa'a ibni Naciye.

Hubeyb137 ibni Muğfıl.

ez-Zari.

Mucemmi ibni Yezid.

Sa'id138 ibni Ebi Raşid.

Cundub ibni Abdillah.

Seleme ibni Selame [ibni] Vakş.

el-Mesevvir ibni Yezid.

Ebu'l Erkam.

Sa'id ibn'ul Asi.139

Sehl ibni Yusuf.140

en-Nemir.141

Ebu Hiraş.

en-Nabiğa.

Sabit ibni Kays ibn'uş Şemmas.

Meysere.

Amir ibni Rabi'a.

Nasr ibni Dehr el-Eslemi.142

Tarik ibni Abdillah el-Muharibi.

Ebu Hayseme.143

Umeyr ibni Seleme ed-Damri.

Kudeyr ed-Dabbi.144

Rafi ibni Bişr.145

Ebu Beşer.146

Bedre Ebu Malik.147

Ebu Sehle.

es-Saib el-Ensari.

Amr ibni Ebi Süleyman.

Abdullah ibni Ebi Süfyan.

Ebu Sud.148

Ferve ibni Nevfel.

Halid ibni Ebi Cebel.

Alkame ibni Rimse el-Belevi.

Yezid ibni Amir es-Suvai.

Suheyb, başka biri.

Ebu Necih es-Sülemi.

Amr el-Bikali.

Umeyr.

Ebu Hallad el-Ensari.

Atıyye el-Cüşemi.

Yezid el-Ukli.

Abd’ur Rahman ibni Katade es-Sülemi.

Alkame ibn'ul Huveyris.

Beşir Ebu Cemile.149

Abdullah ibni Ma'kıl ibni Mukarrin.

Ebu Musa Malik ibni Ubade el-Ğafıki.

Ebu Ubey el-Ensari.

Abd ibni Amir.

Ya'kub.

Müslim ibni Riyah.

Sumame150 ibni Enes.

Abd’ur Rahman ibni Serine.151

Ziyad ibni Harise.

Havliyy.

Amr ibni Ş'es.

Harise el-Huza'i.

Ebu Aiş.

Urve.

Ebu Esid ibni Sabit.

Yezid ibni Seleme.

Nadle.

Amr ibni Amir [ibn'ut Tufayl].152

Abdullah ibni Sebre.153

Abdullah ibni Ebi Bekr, başka biri.

Talk ibni Yezid.

Kutba ibni Yezid.

el-Musavver ibni Yezid. [154]

Hucr el-Mederi. [155]

Ebu Süfyan ibni Harb.

Mervan156 ibni Kays.

Hamza ibni [Ebi]157 Esid.

el-Mukanna.158

Abdullah ibni Süheyl.

Malik el-Eş'ari.

Sabit.

Ubeyd ibni Amr el-Kilabi.

Yezid ibni Sa'lebe.

Sebre ibni Ebi Fakih.

Abd’ur Rahman ibni Malik.

Ebu Kahil.

Kays ibni Amr.

Ebu's Senabil ibni Ba'kek.

Şeybe ibni Osman.

Ebu Bişr el-Has'ami.

es-Saib ibni Habbab.

Umeyr el-Abdl

Abd’ur Rahman ibni Ezher.

Talha ibni Malik.

Huzeyme ibni Cezi.

Sa'sa'a.159

er-Rabi el-Ensari.

Sabit ibni Yezid.

Ebu Hadred.

Temim el-Mazini.

el-Hakem ibni Hazn.

Naciye el-Huza'i.

Haccac ibni Abdillah.

Ebu Las el-Huza'i.

Amr ibni Ebi Akreb.

Huleys.

Ca'de ibni Hubeyre.

Nasr el-Eslemi.

Ebu Akreb.

Seleme160 ibni Nu'aym.

Yezid ibni Şecere.162

Amir ibni Şehr.

Ebu Habib.

Tarik ibni Şihab.

eI-Haris ibni Malik.

Ebu Ukbe.

Ebu Sa'id el-Ensari.

Safvan ez-Zuhri.

Adiyy el-Cuzami.

İbni Buheyne.163

Abdullah ibni Ma'bed.

Talha ibni Mu'aviye.

Abbad ibni Şurahbil.

Kerdem ibni Kays.

Ebu Ubeyy ibni Ummi Haram.164

Suveyd el-Ensari.

Ebu Munib.165

Yunus ibni Şeddada.

Amr ibni Sa'd.

Ubeyy ibni İmare.166

Amir er-Rami.

el-Haccac ibni Hat es-Sülemi.167

Yezid ibni Şureyh.

Amr ibni Ma'dikerib.

Halid.

Sa'd ibni İshak.

Ebu Ferve.

el-Muğire.

Ebu Halid.

Cabir ibni Umeyr.

Suveyd ibni Cebele.

Malik ibni Avf el-Kuşayri.

Kasame ibni Züheyr.

Haram ibni Mu'aviye.

Malımud ibn'ur Rabi.

Nafi ibn'ul Haris.

el-Haris ibni Nevfel.

Ubade ibni Kurt.168

el-Minhal.

Asase ibni Selame.

Garafe169 el-Kindi.

Yezid ibn'us Seken.

Mesleme ibni Muhalled.

Ebu'l Ala.

Ebu Ba'ce.170

Abdullah ibni İsa.171

Ebu Abdillah el-Enmari.

Ebu Sa'lebe el-Eşca'i.

Kays el-Ca'di.172

Abdullah ibni Amir ibni Uneys.173

Ebu Hallad.

Umara ibni Za'kere.

Ebu Seleme.

Amr ibn'ul Haris.

Cu'ayl el-Eşca'i.

Züheyr ibni Osman.

Ebu'l Muntefik.174

Ebu'd Dehdah.

Sa'lebe.

Ebu Sa'id ibni Ebi Fedale.175

Yezid ibni Harice.

Cubeyr el-Kindi.

Abd’ur Rahman ibni Osman et-Teymi.

İyas ibni Abdillah ibni Ebi Zubab.176

Ukbe ibni Evs.

Kays ibni Mahreme.

Urve ibni Amir el-Cuheni.

Suveyd el-Ensari.177

el-Hakem ibni Amr el-Ğıfari.

Dağfel.

Abdillah ibni Ebi Bekir.

Cahime.

Hasan ibni Ebi Cabir es-Sülemi.

Amir ibni Mes'ud.

Beşir.

Şeyban.

Ebu's Saib.

İkrime ibni Ebi Cehl.                                                 

Zeyd ibni Sabit, başka biri.

Cunade ibni Malik.

Ebu Cemil.178

Ebu Yezid el-Muharibi.

Amr ibni Ebi Amra.

Ğalib.

Busr ibni Mihcen.179

Sa'lebe ibni [Ebi]180 Malik.

Ebü Fesile.181

Abdullah ibni Abd’ir Rahman.

Sa'id ibni Ebi Zubab.182

Habib ibni Fudeyk183 ibni Huzafe.

el-Mustevrid, başka biri.

Uneys ibni Ebi Mersed.

Alkame ibni Nadle.

Numeyr el-Huza'i.

Hanzele es-Sedusi.

Abdullah ibni Zem'a.

Halid'in iki oğlu olan Habbe ve Seva'nın rivayet ettikleri bir hadisleri var.

el-Haşhaş'ın oğulları Ebu Züheyr, Kays, Ubeyd, [Malik]'in184 rivayet ettikleri bir hadis var.

Esma ibni Harice.

Ebu Mansur.

Cevdan.

Abdullah ibni Atik.

[el-Cahcah.

el-Muk'ad.

Umara ibni Müdrik ibni Ubade].185

Hasan ibni Sabit.

Sa'd ibn'ul Atvel.

el-Fucey el-Amiri.

Sahr ibn'ul Ayle.

el-Ka'ka ibni Ebi'l Hadred.

Sa'lebe ibni Zehdem.

Hibban ibni Buhh.186

Ebu Sehl.

Nukade el-Esedi.

Ebu Ubeyde.

Abd’ur Rahman ibni Akıl.

İbni Silan.

ed-Dehhak ibni Kays.

Tarik ibni Suveyd.

Tufeyl ibni Sehbere.

Ukbe ibni Malik.

Sabit ibni Rufey.187

Osman ibni Huneyf.

Ebu Abd'ir Rahman el-Fihri.

Ebu Abdillah.

Ebu Gadiye.188

[Şekel ibni Humeyd.

Ebu Yezid ibni Ebi Meryem.]189

Dukeyn ibni Sa'id.

Şumeyr.190

Amr ibni Ebi Amra.191

Abdullah ibni Adiyy,

Malik ibn'ut Teyyihan.

Ubeydullah ibni Cubeyr el-Huza'i.

Külsum.

Muhammed ibni Abdillah ibni Selam.192

Abdullah ibni Hilal es-Sakafi.

Abd’ur Rahman ibni Ezher.193

Şeddad.

Ebu Alkame.

Abıy'ul Lahm es-Sa'di.

Ebu Katade es-Sedusi.

Ebu'l Ğavs.

Zurare ibni Cez.

Mirdas ibni Urve.

Mesruk ibni Vail.

Ebu Sellam.

Şufeyyb.

Mati.194

Talha es-SüIemi.195

Abdullah ibni Ka'b.

Abd’ul Hamid ibn Amr.196

Bilal ibni Sa'd.197

Abdullah ibni Utbe.

Abdullah ibni Ebi'l Mutarrif.

Muti.

Rafi ibni Mekis.

Zu'z Zevaid.

Zu'l Ğarre.

Ömer el-Leysi.

Ebu Bişr es-Sülemi.

Herim ibni Hanbeş.198

İyad ibni Yahya,

Abd’ur Rahman ibni Mu'aviye.

Amir ibn'ul Muzeni.

Abd’ur Rahman ibni Alkame.

İbni Ebi Şeyh.

Uzeyne.

Abdullah ibni Ebi Ümeyye.

Ammar ibni Evs.199

Ebu Musa el-Eş'ari'nin kardeşi Ebu Burde ibni Kays.

Ebu Amr ibni Hafs ibn'ul Muğire.

Abdullah ibni Ravaha.

Ebu Akil.

Bişr ibni Asım.

Rafi ibni Amr el-Muzeni.

Ebu Ubeyy.200

Huceyr ibni Beyan.

Munkız ibni Amr.

Ya'la ibni Siyabe.

Malik ibni Atahiyye.

el-Edra es-Sülem.

Husayn.

Muhammed ibnin Fedale.

Seleme ibni Kays.

el-Haris ibni Gaziyye.201

Muheyd el-Ğifari.202

el-Haris ibni Sa'd ibni Huzeym Oğulları'ndan Ye'mur.

Hişam ibni Fudeyk.203

es-Saib.

Kays ibn'us Seken.

Sehl ibni Huneyf.

Sa'id.

Abbad.

Esmer ibni Mudarris.

Ebu Sabira.204

Huneyde ibni Halid el-Huza'i.

Sevad ibni Amr.

Malik ibni Fulan.

Amir ibni Aiz.

Mes'ade Sahib'ul Cuyuş.

Ebu'l Kayn.

Ebu Hadred.

et-Tufelib.205

Amr ibni Malik er-Ru'asi.

Abd’ur Rahman ibni Udeys.

Süfyan ibni Mucib.

Zeyd ibni Se'ne.206

es-Selil el-Eşca'i.

Abd’ur Rahman ibni Amr es-Sülemi.

Abdullah ibni Sa'd.

Ebu Husayn.

Hişam ibni Hubeyş.

Ebu Rifa'a.

İbnu'ş Şebab.207

Amr ibni Ebi Habibe.

Malik ibni Merare.

Ebu'l Haccac es-Sumali.

Abdullah ibni Şurahbil.208

Kays el-Cuzami.209

Abdullah ibni Zem'a.

Sa'lebe.

Ebu Ferve.210

İkraş ibni Zueyb.

[İbni Keysan]211

Kindir.212

Muhammed ibni Amr ibni Alkame.213

el-Haris ibni Bedel.214

Ammar ibni Ubeyd.215

Matar ibni Ukamıs.

Ebu Kutayle.

el-Fakih.

Ensar'ın azadlı kölesi Ebu Hazım.

Amr ibni Sa'd.216

Atıyye.

Meysere.217

Ebu Burde ez-Zaferi.

Ubeyd el-Leysi.

Adiyy ibni Zeyd.218

Sa'id ibni Amir.219

İbni Senden.220

Ebu Ümeyye.

Ziyad ibn'ul Haris.

Havt ibni Abd’il Uzza.

Züheyr ibni Amr.

Kabisa ibn'ul Muharık, başka biridir ya da Züheyr ibni Amr ile birlikte bir hadis rivayet etmiştir.

Şu'be ibn'ut Tev'em.221

Dırar ibn'ul Ezver el-Esedi.

Huzeyme222 ibni Ma'mer.

Abd’ur Rahman ibni Mu'az.

İbni Mirbe el-Ensari.223

Ca'fer ibni Ebi'l Hakem es-Sa'di.

Kays ibni Aiz.

Beşir224 el-Eslemi.

Mutr.

Cemile ibni Ubeyy ibni Selul.

Mü'minlerin annesi Hatice.

Ummü Şerik.

Ummü Kebşe.

Ummü Malik el-Behziyye.

Kebşe.

el-Ka'ka'nın hanımı Bukayre.225

Cemra bintu Abdillah el-Yerbu'iyye.

Havle bint'us Samit.

Ummü Osman bintu Süfyan.

Ummü Nasr.

eş-Şemus bint'un Nu'man.

Selame bintu Ma'kıl.226

Serra bintu Nebhan,

Leyla bintu Kanif227 es-Sakafiyye.

Berve bintu Vaşik.

Ummü Sunbule.

Selma.

Mü'minlerin annesi Aişe'nin azadlı cariyesi Berire.

Ka'b ibni Malik'in hanımı Hayra.

[Ummü]228 Cemile.

Ummü İshak.

Nudbe.229

Habibe bintu Ebi Sebre.230

Azze bintu Habil.231

Ummü Sa'd Halide bintu Enes.

Ummü Süleyman bintu Hakim.

Tu'me232 bintu Cez.

Kuteyle.

Ummü Malik el-Behziyye.233

Ummü Enes.

Ummü Hilal234 bintu Bilal el-Eslemiyye.

Ummü Halid bint'ul Esved.

Usame'nin azadlı cariyesi Umm'ül Haccac.

Ummü Hani el-Ensariyye.

Ummü Ruman.

Ummü Humeyd.

Umm'üs Sehba.

Kayle, başka biri.

Ubeyy ibni Ka'b'ın hanımı Umm'üt Tufeyl.

Ummü Ferve,

Hamne bintu Cahş.

Ummü Amir.

Rukayka.

Habibe bintu Ebi Tecrat.235

Hamza ibni Abd’il Muttalib'in kızı.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den hadis rivayet edenler konusunda bizim kaydettiğimiz ve daha önce İmam ve Hafız Baki ibni Mahled el-Endelusi'nin ve başkalarının kaydettikleri isimler burada sona erdi. Başarı Allah'tandır.

Not: Alimler ve hafızlar kaydettiklerimizi tetkik etsinler. Her kim bir fazlalık bulduğunda uygun bir şekilde düzeltsin.
Alıntı yapılan: dipnotlar
118- Asıl nüshada, yanlış olarak "Asale" yazılmıştır. Tarihu İbni Kesir, 5/328 ve el-İsabe'ye göre düzeltilip doğrusu yazıldı.

119- Asıl nüshada, "Besra'"dır. (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

120- Üç hadis rivayet edenler arasında da adı daha önce geçti

121- Asıl nüshada, es-Sukayl'dır. (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

122- Asıl nüshada, "Ebu Davud" ayrı olarak tek başına yazılmıştır, (t) ve el-İsabe'de de geçtiği gibi Umeyr'in künyesidir.

123- Asıl nüshada, Zencel'dir. İbni Hacer diyor ki: "Zenkel (hiç bir ad veya yere) nisbet edilmemiş. Ebu Muhammed İbni Hazm, Baki ibni Mahled'in Müsned'ine dayandırarak, onu el-Vahidan adlı eserinde zikretmiş, Zehebi ise onun yazdıklarını düzeltmiştir. Bu ad bir kişinin adının yanlış yazılmış olmasından kaynaklanmış olabilir. Bu durumda belirsizlik daha da fazlalaşır."

124- (t)'de, Nedra; (d)'de, Nesra yazılıdır. Bu adın tahkiki için bkz. el-İsabe, #713.

125- İleride Kabisa ibn'ul Meharik zikredilecektir. el-İsabe'de de belirtildiği gibi, bu zat, Kabisa el-Beceli'nin kendisidir.

126- Asıl nüshada, Süleyman ibni Sabit ibni Ebi Asım'dır. Bunlar bir değil iki ayrı kişidirler.

127- Asıl nüshada, "Haraşe ibni Ebcer" diye yazılıdır, (t) ve (d)'de: "İbn'ul Haris"; el-İsabe'de ise, "Haraşe ibn'ul Haris veya İbn'ul Hurr el-Muharibi" yazılıdır.

128- Asıl nüshada, Mucir'dir. (d), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

129- Asıl nüshada, Sa'd ibni Ömer el-Has'ami'dir. Doğrusu yukarıda da yazıldığı gibi onların iki kişi olduğudur, (t)'de, Ömer el-Cumei yazılıdır. el-İsabe'de, el-Has'ami ve el-Cumei ayrı ayrı zikredilmiştir.

130- Asıl nüshada, "Abd’ur Rahman ibni Ayyaş el-Hadremi" yazılıdır. el-İsabe ve (t)'ye göre düzeltildi.

131- Asıl nüshada, ibni Zemil'dir ki yanlıştır, (t), ve İbni Ebi Hatim, II/IV, 320; el-İsabe, #4676'da ise, "Abdullah ibni Zeml" olarak geçmektedir.

132- Asıl nüshada, "Haydere"dir. Usd'ul Ğabe, el-İsabe, #1229 ve el-Kuna, 920'ye göre düzeltildi.

133- Asıl nüshada, "en-Nuheyz"ıdir. el-İsabe, #783'e göre düzeltildi. Bu eserde deniliyor ki: "Ebu Ali ibn'ul Buheyr ya da el-Behir, et-Tecıid'de Baki ibni Mahled'e nisbet edilerek zikredilmiştir." (t)'de, "Buceyr" olarak yazılıdır. el-Mecd, el-Kamus (Bahr)'da diyor ki: "Ali ibni Buheyr: tabiidir." Bu onun babası olabilir.

134- Asıl nüshada, "Ebu Sebit"tir. (t) ve (d)'de, "Sebib"dir. el-İsabe, "Kuna", 603'e göre düzeltildi.

135- Asıl nüshada, "el-Hadile"dir. Doğrusu el-İsabe (#783)'de şu şekildedir: "Zehebi, el-Tecrid'de, onun Baki ibni Mahled'in Müsned'inde bir hadis rivayet ettiğini belirtmiştir. Bu yanlıştır. Zira hadis onun oğlu Şeddad ibn'ul Had el-Leysi'nindir."

136- Asıl nüshada, "el-Anzi'"dir. (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi. Bu zat Harmele ibni Abdillah ibni İyas'tır.

137- Asıl nüshada, "Habib'"dir. el-İsabe (#8935)'ye göre düzeltildi.

138- Asıl nüshada, "Ma'bed" şeklindedir, (t), (d) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

139- Asıl nüshada, "Sa'id ibni Ebi'l Asi" yazılıdır.

140- el-İsabe (#3803)'de: "Sehl ibni Yusuf; Zehebi, onu Baki ibni Mahled'in Müsned'inden alıp zikretmiştir. Bu yanlıştır. Zira bu zat tabiin nesline uyanlardandır (etba'ut tabiindendir)."

141- Asıl nüshada, "en-Nemir", önceki isimler ile bitişik olarak: "Sehl ibni Yusuf bin en-Nemir" şeklinde geçmektedir. el-İsabe (#8802)'de: "Nemir el-Huza'i; Musnedu Baki ibni Mahled'de, onun rivayet ettiği bir hadis bulunmaktadır. İbni Fethim, Ebu Ca'fer et-Taberi'ye dayandırarak, onun kapalılığını gidermiştir. Ben derim ki: Bu zatın Numeyr el-Huza'i olduğunu uzak bir ihtimal olarak görmüyorum." şeklinde kaydedilmektedir. İleride Numeyr el-Huza'i'den söz edilecektir.

142- Asıl nüshada, "Nasr ibni Zahir" yazılıdır, (t), (d) ve el-İsabe (#8698)'ye göre düzeltildi.

143- Asıl nüshada, "Ebu Haşme" yazılıdır, (t), (d) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

144- Asıl nüshada, "Kureyz"dir. (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

145- İbni Hacer, el-İsabe (#2739)'de diyor ki: "Rafi ibni Bişr es-Sülemi: bazı raviler bu adı ters­yüz etmişlerdir. Onun doğrusu, Bişr ibni Rafi'dir. Haşr ile ilgili bir hadis rivayet etmiştir. Ebu Ömer de böyle demiştir. Onu tersyüz eden kişi ise Ali ibni Sabit'tir. Ben derim ki Baki ibni Mahled onun tarikiyle bu hadisi tahric etmiştir."

146- Asıl nüshada, "Ebu Beser" yazılıdır. el-İsabe''de: "Ebu Beşer es-Sülemi... Ebu Musa diyor ki: Bu zat Ebu'l Yeser olabilir." denilmektedir.

147- Asıl nüshada, "Nedre Ebu Silk" yazılıdır, (t), (d) ve el-İsabe (Kuna, 603)'ye göre düzeltildi.

148- Asıl nüshada, "Ebu Serde" yazılıdır. el-İsabe'ye göre düzeltildi.

149- Asıl nüshada "Bişr Ebu Nehile" yazılıdır. el-İsabe, #811'de şöyle yazılıdır: "Beşir ibni Ebi Cemile Süleym Oğulları’ndandır. İbni Mende, ibni Sa'd'a dayandırarak onun adım zikrettikten sonra Ebu Nu'aym onun adını zikrederek, doğru olanın: Sinan Ebu Cemil Nu'aym'ın dediği doğrudur." Bkz. el-İsabe, (el-Kuna), 199, (el-Esma), 3511.

150- Asıl nüshada, "Temam" yazılıdır, (d), (t) ve el-İsabe’ye göre düzeltildi.

151- Bu zat Abd’ur Rahman ibni Senne el-Eslemi'dir. (Bkz. el-İsabe, #5127).

152- (t), (d) ve el-İsabe, #588O'e göre yapılan bir ilavedir.

153- Asıl nüshada, "Sebre" yazılıdır. Baki'nin Müsned'inde alıntılanan el-İsabe (#4692)'ye göre düzeltildi.

154- Asıl nüshada ve (t)'de "el-Musevver ibni Nedbe" yazılıdır. Bu çirkin bir yanlışlıktır. Bkz. el-Muştebeh, s. 482; el-İsabe, #7989.

155- Hucr adındaki bu zat, tanınan bir tabiidir. Mursel bir hadis rivayet etmiştir. Baki ibni Mahled yanılmış, onu sahabi zannetmiştir. Onun bu yanlışlığını İbni Hazm ve İbn'ul Cevzi sürdürmüştür. Bu zatın biyografisi, et-Tehzib ve el-İsabe, 2/77'de bulunmaktadır.

156- Asıl nüshada, "Feyruz" yazılıdır, (d), (t) ve el-İsabe'ya göre düzeltildi.

157- (t) ve el-İsabe'ye göre yapılan bir ilavedir.

158- Bu kişi el-Mukanna ibn'ul Husayn et-Temimi'dir. Ona el-Munakka'da denilmiştir. Bkz, el-İsabe, 1/184.

159- Asıl nüshada, "Sa'sa'a ibn'ur Rabi' el-Ensari" yazılıdır. Halbuki bunlar yukarıda da yazdığımız gibi iki kişidirler.

160- Asıl nüshada, "Mesleme" yazılıdır, (c), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

161- Asıl nüshada, "Sahbere" yazılıdır, (c), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi

162- (t)'de, "Ebu Buheyne"dir. el-İsabe, #111 'de şöyle yazılıdır: "Ebu Buheyne; Zehebi, et-Tecrid'de Baki ibni Mahled'e dayandırarak, onu zikretmiştir. Sanıyorum ki bu kişi İbni Buheyne'dir. Adı ise Abdullah'tır."

163- Asıl nüshada, "Ebu Umey"; (c)'de, "Ebu Ubeyy ibni Ebi Haram" yazılıdır. el-İsabe, 6, kuna, 7'ye göre düzeltildi.

167- Asıl nüshada, "İbni Munib"; (t)'de, "Ummü Munib" yazılıdır. el-İsabe'ye göre düzeltildi.

165- Bu adın tahkiki için bkz. el-İsabe, 29.

166- Asıl nüshada. "es-Sülemi"nin yerine "el-Farisi" yazılıdır. Bu nisbet ile ilgili (c), (t) ve el-İsabe'de bir şeye değinilmemiştir.

167- Asıl nüshada, "Murt" yazılıdır, (c), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

168- Asıl nüshada, "Araka"; (c)'de. "Gazaya" yazılıdır, (t) ve el-İsabe’ye göre düzeltildi.

169- Asıl nüsha ve (t)'de de bu şekilde yazılıdır. Kim olduğunu bilmiyoruz. Sahabe'den "Ba'ce ibni Zeyd" adında biri var. Bkz. el-İsabe.

170- Asıl nüshada. "Ebu Ba'ce Abdullah" sonra "Ebu İsa" yazılıdır. İki isim birbirine karıştırılmış, (c), (t), (d) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi. İbni Hacer, Abdullah ibni İsa'nın Baki ibni Mahled'in Müsned'inde bir hadisinin var olduğunu belirttikten sonra: "Bu kişinin tabiinden olup, mürsel olarak rivayet etmiş olmasından korkuyorum." demiştir.

171- İbni Hacer, el-İsabe, #7359'da: "Zehebi, et-Tecrid’de, Baki ibni Mahled'e dayandırarak, onu tek başına zikretmiştir. Bu kişi en-Nabiğa e!-Ca'di'dir."

172- Asıl nüshada, "Abdullah ibni Amir", "Ebu Uneys" diye iki ad yazılıdır. Bu yanlıştır, (t)'de Ebu Uneys zikredilmemiştir. Doğrusu bizim tespit ettiğimiz gibi "Abdullah ibni Amir ibni Uneys'"dir. Bkz el-İsabe, 4/88. ed-Dulabi, el-Küna, 1/16'da Sahabe bölümünde, "Ebu Enes" diye zikretmiştir. Daha sonra İbni Hacer, el-İsabe, 1/16'da onun bazı ravilerin hatası olduğunu belirtmiştir.

173- Asıl nüshada, "Ebu'l Muşakkak" yazılıdır, (c), (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

174- Asıl nüshada, "İbni Ebi Fedale" ayrı olarak yazılmıştır. "Ebu Sa'id" künyesi ise, ondan önceki "Sa'lebe'i"nin sonuna izafe edilmiştir, (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

175- Bkz. Tehzih, 1/389; el-İsabe, #380.

176- Biraz yukarıda yine bir hadis rivayet edenler arasında adı zikredilmişti.

177- (c) ve (d)'de, "Ebu Cihad" şeklindedir, (t)'de adı geçmemektedir. el-İsabe'de ise Ebu'l Cemel adında biri var.

178- Busr: Bu adın Busr mu yoksa Bişr mi olduğu konusunda ihtilaf bulunmaktadır. "Busr" olarak okunması daha çok tercihe şayandır. Bkz. Tehzib. Busr adındaki bu şahıs tabiindendir. Babası "Mihcen ibni Ebi Mihcen ed-Dueli" ise sahabidir. Busr'un babasından naklettiği hadis el-Muvatta, s. 132'de bulunmaktadır. Hadisi, Ahmed ve en-Nesei rivayet etmiştir.

179- (d), (t) ve el-İsabe'ye göre yapılan bir ilavedir.

180- Asıl nüshada, "Ebu Hasle" yazılıdır, (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

181- Asıl nüshada, "Habbab" yazılıdır, (d) ve (t)'ye göre düzeltildi. İbni Hacer: "Sa'id ibni Ebi Zubab; İbni Hazm, Baki ibni Mahled'e dayandırarak onu bir hadis rivayet edenler arasında zikretmiştir. Doğrusu Sa'd'dır." demektedir.

182- el-İsabe'de: "Habib ibni Fuveyk, Fudeyk ve Fureyk de denilmiştir." yazılıdır.

183- (c) ve (t)'ye göre yapılan bir ilavedir.

184- Köşeli parantez içindekiler, (c) ve (t)'ye göre yapılan bir ilavedir. el-İsabe'de, "Ubade" yerine "Cunade" yazılıdır.

185- Asıl nüshada, "Heyyan ibni Nuhh" şeklinde yazılıdır. el-İsabe'ye göre düzeltildi. Meşhur olanı, Hibban şeklinde okunmasıdir. "Hebban" ya da "Heyyan" şeklinde okunduğu da söylenmiştir.

186- Asıl nüshada, "Mene" yazılıdır. el-İsabe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi. Bu ad "Ruveyfi" olarak da okunmuştur.

187- "Ebu adiye" ile "Kendir" arasında zikredilecek isimler, elimizdeki nüshada eksiktir. Biz bu isimleri (c), (d) ve (t)'ye göre ilave ettik.

188- Zehebi, bu adı düzeltip Baki ibni Mahled'in Müsned'inde, onun rivayet ettiği bir hadisin olduğunu belirtmiştir. Zehebi, bu konuda yanılmıştır. Zira o kişi, Yezid'in babası Ebu Meryem es-Seluli'dir. Adı Malik ibni Rabi'a'dır.

189- Bkz. el-İsabe, #1257.

190- (c)'de, Şumeyl; (d)'de, Sumeyr yazılıdır, İbni Hacer: "İbni Hazm'ın söylediğine göre, hiç bir şeye nisbet edilmeyen Şumeyr'in, Baki ibni Mahled'in Müsned'inde rivayet ettiği bir hadisi vardır. Zehebi, bu adı düzeltmiştir. Bu şahsın, Ebyed ibni Cemal'den rivayet eden Sumeyr ibni Abd’il Mudan olmasından korkarım. Hadisi mürsel olarak rivayet etmiş olabilir. Bu yüzden adı geçen Müsned sahibi de onun adını silmemiştir. Zira onun tarafından böyle şeyler çok yapılmıştır." der. (el-İsabe, #3918).

191- (t)'de, "Amr ibni Ebi Amr"; (c) ve (d) ise, "Amr ibni Amra" yazılıdır. el-İsabe'ye göre düzelttik.

192- İki hadis rivayet edenler arasında da adı geçti.

193- (c)'de, "İbni Ebi'l Ezher" yazılıdır.

194- İbni Hacer, el-İsabe, #412'de diyor ki: "Baki ibni Mahled, onun hadisini Müsned'inde zikretmiştir. Bu zat meşhur bir tabii'dir.

195- (c) ve (d)'de, "es-Suheymi"; (t)'de ise, "es-Sehmi" yazılıdır. Her ikisi de yanlıştır. Doğrusu, Buhari, et-Tarih'ul Kebir, II/II, 345; el-İsabe, 3/294.

196- İbni Hacer, el-İsabe, #6666'da diyor ki: Zehebi, onu, Baki ibni Mahled'in Müsned'inde, Bir Hadisi Olanlar başlığı altında zikretmiştir. Doğrusu, Abd’ul Hamid Ebu Amr'dır (6665).

197- el-İsabe, 733'de şöyle yazılmaktadır: "İbni Hazm, "Baki ibni Mahled'in tahric ettiği sahabiler" içinde onu zikretmiştir. İsnadına bakılması gerekir. Şamlı tabii Bilal ibni Sa'd olmasından korkuyorum."

198- (c)'de, "Hubeyş" yazılıdır, (d)'de: "Vehb ibni Hanbeş olduğu da söylenmiştir." yazılıdır. Bkz. el-İsabe, #9159.

199- Asıl nüshada da bu şekilde yazılıdır. İbni Hacer, el-İsabe, #6803'de onun yanlış olduğunu, doğrusunun "Ammara" olduğunu kesin bir bir şekilde söylemektedir.

200- el-İsabe’de: "Baki ibni Mahled'in, Müsned'inde, onun iki hadisi vardır." denilmiştir. Bkz. iki Hadis Rivayet Edenler

201- (c)'de, Gaziye yerine Yezid yazılıdır.

202- (t)'de, "Mehned"; (c)'de, "Mehted" şeklinde yazılıdır. el-İsabe'ye göre düzeltildi.

203- c'de, "Sıddik" şeklinde yazılıdır. el-İsabe, #8974'de onun hakkında şöyle yazılıdır: "Hişam ibni Fudeyk; Zehebi, et-Tecrid’de onun Baki ibni Mahled'in Müsned'inde bir hadisinin olduğunu zikretmektedir."

204- (c)'de, "Ebu Sebre" yazılıdır. el-İsabe (Küna, 642)'de şöyle yazılıdır: "Ebu Sabira, et-Tecrid'de onun Baki ibni Mahled'in Müsned'inde bir hadisinin olduğu zikredilmiştir."

205- (c) ve (d)'de: "Ebu't-Telib" yazılıdır, (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

206- (d)'de, "Se'ne" yazılıdır. el-İsabe'de ise: "Bu İsmin Se'ne mi yoksa Se'ye mi olduğu konusunda ihtilaf vardır." denilmektedir. Doğrusu Se'ne'dir.

207- (t)'de, İbn'uş Şiyab yazılıdır. el-İsabe'de ise, Ebu Şubas'tan başka değişik bir kayda rastlanılmamaktadır. Bkz. el-İsabe, #3823, Küna, 602.

208- (c)'de, "ibni Abdi Şurahbil" yazılıdır.

209- (c)'de, "el-Hudani" yazılıdır, (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

210- (c)'de, Feravis yazılıdır. el-İsabe ve (t)'ye göre düzeltildi.

211- Burada (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilen isimler sona erdi.

212- Asıl nüshada, "Kender" yazılıdır. (C), (t) ve el-İsabe’ye göre düzeltildi.

213- el-İsabe, #8526'da şöyle yazılıdır: "Muhammed ibni Amr ibni Alkame; et-Tecrid'de, onun Baki ibni Mahled'in Müsned'inde bir hadisinin olduğu zikredilmiştir. Bu kişi Ebu Seleme ibni Abd’ir Rahman ve o tabakadan hadis rivayet eden el-Leysi'dir. Ne onun, ne de babasının sahabiliği var. Baki ibni Mahled'in Müsned'inde, buna benzer hadis ravileri bulunmaktadır. Tabiin neslinin büyük veya küçüklerinden veyahut Muhammed ibni Amr gibi tabiin neslinden bile olmayan kişilerden hadis tahric etmiş, sonra bu durumu açıklamamıştır. Baki ibni Mahled'in, İbni Hazm'ın tertibi üzere tahric ettiği Müsned'inde, bazı sahabe cüzlerinin nüshalarında, Muhammed ibni Amr ibnin Alabe adına da rastlanılmıştır. Allah en iyisini bilir."

214- el-Hafız, el-İsabe, #2025'de, onun sahabi değil tabiin neslinden olduğunu sağlam delillerle ortaya koymuştur.

215- el-İsabe, 14'de onun "Ammara" olduğu tercih edilmiştir.

216- Biraz yukarıda onun adı, bir hadis rivayet edenler arasında geçti.

217- Biraz yukarıda Meysere'nin adı, bir hadis rivayet edenler arasında geçti.

218- Asıl nüshada, "Yezid" yazılıdır, el-İsabe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

219- Asıl nüshada, "Sa'd" yazılıdır. el-İsabe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi. İbni Hacer diyor ki: "Sa'id ibni Amir el-Lahmi; İbni Hazm, Baki ibni Mahled'in Müsned'ine dayandırarak, onu el-Vehdan'da zikretmiştir. Zehebi ise, onu Ebu Ya'la'ya dayandırmıştır. Mensub olduğu kabileyi yanlış yazmıştır. Zira o el-Cumahi'dir." Bkz. #3757 ve #3263.

220- Bkz. el-İsabe, #3510. el-Musned, #6710, #7096.

221- Yukarıda adı geçen Şu'be ibn'ut Tev'em, tabiidir. Bkz. Buhari, el-Kebir, II/II, 244; Te'cid'ul Menfe'a, s. 177-178; el-İsabe, #4008.   

222- Asıl nüshada, "Cezime" yazılıdır. el-İsabe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

223- Adı, "Zeyd ibni Mırba"dır. "Yezid" olduğu da söylenmiştir. Bkz. el-İsabe, #2928.

224- Asıl nüshada, "Bişr" yazılıdır. el-İsabe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

225- Asıl nüshada, "Nufeyre" yazılıdır. el-İsabe ve (t)'ye göre düzeltildi.

226- Asıl nüshalarda, "bintu Mufid" yazılıdır, (t)'de "bintu Ma'kıl" olarak geçer. Her ikisi de yanlıştır. el-İsabe, VIII, 109-110.

227- Hafız İbni Hacer'in de kaydettiği gjbi bu ad "Kanif" diye okunur. Asıl nüshalarda "Kaif' olarak yazılmıştır. Bu imla hatasından kaynaklanmaktadır.

228- (t) ve (d)'ye göre yapılan bir ilavedir.

229- bkz. Tefsir'ut Taberi, #4240.

230- Bu ad kesinlikle yanlıştır. Ne (t)'de ne de el-İsabe'de var.

231- Asıl nüshada, "bintu Haik" yazılıdır. Bu yanlış yazılmıştır. el-İsabe'ye göre düzeltildi.

232- İbni Hacer diyor ki: Tu'me bintu Cur, et-Tecrid'de, Tu'ayme bintu Cureyc olarak düzeltilmiştir. Babasının adından bazı harfler eksik yazılmıştır.

233- Asıl nüshada, "es-Sahbe" diye yanlış olarak yazılmıştır.

234- Asıl nüshada, "Ummü Bilal" yazılıdır. Bu yanlıştır, (t) ve el-İsabe'ye göre düzeltildi.

235- Asıl nüshada, "Behhrat" vazılıdır. ed-Darekutni, yukarıda yazıldığı gibi bu adı Tecrat olarak okuyup kaydetmiştir. Adı ise Habibe veya Hubeybe şeklinde okunup kaydedilmiştir.
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
1 Yanıt
4090 Gösterim
Son İleti 06.07.2020, 11:21
Gönderen: İbn Umer
0 Yanıt
2130 Gösterim
Son İleti 11.08.2015, 09:18
Gönderen: Uhey
1 Yanıt
2123 Gösterim
Son İleti 04.02.2016, 20:14
Gönderen: darultawhid.com
0 Yanıt
1901 Gösterim
Son İleti 15.11.2015, 02:03
Gönderen: Uhey
0 Yanıt
2496 Gösterim
Son İleti 30.03.2016, 15:41
Gönderen: Uhey