Tevhide Davet

17 Zu'l-Hicce 1445, 00:06

Haberler:

İletişim adresimiz: info@darultawhid.com

Ana Menü

İSLAM KAVRAMI HAKKINDA ÂLİMLERİN SÖZLERİ

Başlatan Subul’us Selâm, 24.03.2023, 09:03

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Subul’us Selâm


İslam Kavramı Hakkında Âlimlerin Sözleri

Begavî Rahimehullâh (516 H) şöyle dedi:

"İslam, teslimiyete girdi demektir, bu ise boyun eğmek ve itaat anlamındadır. Esleme dediğimizde teslimiyete girdi, teslim oldu anlamına gelir.

"Allâh katında din İslam'dır" (Âl-i İmrân, 3/19) buyruğu hakkında Katâde şöyle der: "Bununla kastedilen, La İlahe İllallâh şehadetini ve Yüce Allâh katından gelen şeyleri ikrardır. Bu, Allâh'ın Kendisi için meşru kıldığı, rasullerini kendisiyle gönderdiği, evliyasının rehberlik ettiği dinidir. Bundan dolayı Allâh, ondan başka bir dini kabul etmez ve ondan başka bir dinin karşılığında mükâfat vermez."1

İbn'ul Kayyim Rahimehullâh (751 H) şöyle dedi:

"İslam; Allâh'ı birlemek, bir olan ve ortağı bulunmayan Allâh'a ibadet etmek, Rasulü'ne iman etmek, Rasul'ün getirdiklerinde ona tabi olmaktır. Kul bunu sağlamadıkça Müslüman değildir."2

İbnu Receb el-Hanbelî Rahimehullâh (795 H) şöyle dedi:

"İslam, teslim olmak ve boyun eğmektir. Bu, bir olan ve ortağı bulunmayan Allâh'a ibadet etmeyi kapsar."3

Mansûr bin Yûnus el-Buhûtî Rahimehullâh (1051 H) şöyle dedi:

"İslam, lügat anlamıyla alçalmak ve boyun eğmektir.

Şeri anlamda ise Allâh'tan başka -ibadete layık, hak- ilah olmadığına ve Muhammed'in Allâh'ın rasulü olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, güç yetirildiğinde evi (Kabe'yi) hac yapmak ve Ramazan'da oruç tutmaktır. Zira Sahihayn'da geçen Cibrîl hadisinde, Nebî Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'e İslam hakkında sorulduğunda (böyle cevapladı)."4

Muhammed bin Abd'il Vehhâb Rahimehullâh (1206 H) şöyle dedi:

"İslam Dini: Tevhid ile (birleyerek) Allâhu Teâlâ'ya teslim olmak, taat ile Allâh'a boyun eğmek ve de şirkten ve şirk ehlinden beraattir (uzaklaşmaktır)."5
1- Begavî, Tefsîr, İhyâ'ut Turâs, 1/421.

2- İbn'ul Kayyim, Tarîk'ul Hicreteyn, ed-Dâr'us Selefiyye, sf. 411.

3- Mecmû'u Rasâ'il İbni Receb, 2/556.

4- Buhûtî, Keşşâf'ul Kinâ, Vezâret'ul Adl, 14/240.

5- Muhammed bin Abd'il Vehhâb, Üç Temel Esas.
"Eğer cahil ısrar ederse, büyüklenirse, sapıklığında ve dalaletinde kararlıysa, körlüğü hidayete seçmişse ve içerisine düşüp kendisi hakkında cedelleştiği şey, kendisini işleyen şahsı Müslümanlar fırkasından müşrikler zümresine çıkaran büyük şirk kapsamındansa, bu durumda adil hüküm, kılıçtır!" (el-Feth'ur Rabbânî min Fetâvâ'l İmâm eş-Şevkânî, 1/185)

🡱 🡳

Benzer Konular (5)