Tevhide Davet

22 Zu'l-ka'de 1445, 19:26

Haberler:

Telegram adresimiz: https://t.me/darultawhid

Ana Menü

TÂĞÛT'A ASKERLİK HAKKINDA İKİ SORU

Başlatan Subul’us Selâm, 04.12.2022, 01:48

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Subul’us Selâm


Alıntı YapAssalamu aləykum və rahmətullahi və bərakətuh hoca.

1. Taguta Askerliğin küfür olmasını bilmek asluddinmidir, yoksa usuluddin?

2. Taguta Askerliğin küfür olması fıtratla biliniyormu yoksa risaletle?

Ve Aleykum. Kendinizi tanıtmış olsaydınız memnun olurduk. Asl'ud Dîn ve Usûl'ud Dîn terim olarak aynı anlama gelmektedir. Zira Usûl kelimesi, Asl kelimesinin cemi (çoğul) sigasıdır. Dinin asılları anlamına gelmektedir. Şeyh Muhammed bin Abd'il Vehhâb Rahimehullâh, Asl'ud Dîn'i şu şekilde açıklamaktadır:

"İslâm dîni'nin aslı ve kâidesi iki husûstan oluşmaktadır:

1. Bir olan ve ortağı bulunmayan Allâh'a ibâdeti emredip buna teşvîk etmek ve dostluğu bunun üzerine binâ ederek bunu terk edenleri tekfîr etmektir.

2. Allâh'a ibâdet husûsunda şirk koşmaktan sakındırıp bu husûsta sert davranmak ve düşmanlığı bundan dolayı yapıp şirk işleyenleri tekfîr etmektir."
1

Eğer sorunuzda Asl'ud Dîn ve Furû'ud Dîn'i kastediyorsanız, dinin aslı ve fürusuyla alakalı Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye Rahimehullâh şöyle dedi:

"İlmen ve hâlen kalpte kaim olan iman dini, asıldır. Zahir ameller ise fürudur ki bu, imanın kemalidir. Din önce asılları üzere bina edilir ve füruları ile kemal bulur. Nitekim Allâhu Teâlâ Mekke'de dinin aslı olan tevhidi ve aklî ölçekler, kıssalar, beklenen mükâfat ve cezalar hususunda verdiği örnekleri indirdi. Daha sonra din kuvvetlenince Medine'de, zahir olan füruyu indirdi. Ki bunlar, Cuma, cemaat, ezan, kamet, cihad, oruç ve içkinin, zinanın, kumarın ve sair dinin vacipleri ve haramlarıdır. Dinin asılları fürusunu destekler ve sabit kılar. Dinin fürusu ise asılları kemâle erdirip korur."2

Görüldüğü üzere kalpte kaim olan iman, dinin aslıdır. Allâh'ı inkâr etmek manasına gelen küfür ise imanın zıddıdır. Tağut'a askerlik de küfür olduğuna göre ve Allâh'ı inkâr etmek dinin fürusundan olmadığına göre, mesele zaten açıktır, asıllara tekabül etmektedir.

Diğer sorunuza gelince, dinin fürusu dinin kemaliyle ilgilidir ve risaletle bilinir. Peygamberlerin şeriatında fürudan olan meseleler farklı olabilir. Küfür ise her şeriatte ve zamanda küfürdür. Askerlik fiili de bir nevi tağutlaşmak ve tağutu ve de teşrisini ayakta tutmak manasına geldiği için imana zıttır ve dinin aslına girer. İmana zıt olan bir fiili ise kevni ve şeri bütün deliller reddeder. Kişinin Müslüman olabilmesi için tağuta asker olma fiilini bilmesi ve inkâr etmesi, ondan uzaklaşması gereken zaruri ilimdir.

Bu tip hususlar zaten Allâh'ın dini hakkında düzgün ilim öğrenmekle bilinir, Allâh'ın dinini bilen bir kişi bu hususlarda soru sormaz. Bu yüzden size tavsiyemiz Allâh'ın hak dinini düzgün bir şekilde merhale merhale öğrenmektir. Vallâhu A'lem!
1- ed-Durar'us Seniyye, 2/22.

2- Mecmû'ul Fetâvâ 10/355-356.
"Eğer cahil ısrar ederse, büyüklenirse, sapıklığında ve dalaletinde kararlıysa, körlüğü hidayete seçmişse ve içerisine düşüp kendisi hakkında cedelleştiği şey, kendisini işleyen şahsı Müslümanlar fırkasından müşrikler zümresine çıkaran büyük şirk kapsamındansa, bu durumda adil hüküm, kılıçtır!" (el-Feth'ur Rabbânî min Fetâvâ'l İmâm eş-Şevkânî, 1/185)

🡱 🡳

Benzer Konular (5)